Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Reklama

Ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem wybuduje turecka firma Kolin Inşaat. 

O podpisaniu umowy z Kolinem na projekt i budowę tego fragmentu S19 poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zwróciła uwagę, że to przedostatni odcinek szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu, który wchodzę w fazę realizacją. – Jego częścią jest blisko kilometrowy tunel – informuje Rarus. 

Umowa z firmą Kolin Inşaat opiewa na kwotę 1 416 239 220 zł. Wykonawca ma wybudować drogę o długości ok. 6,4 km – po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Lutczy, dlatego, że budowę S19 między Jawornikiem a Domaradzem podzielono na dwa odcinki: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz. Docelowo. Po wybudowaniu tego pierwszego, droga S19 nie będzie łączyła się z DK 19 w Lutczy. 

Mapa: materiały GDDKiA Rzeszów

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb, o długości około 990 m. Ponadto wzdłuż trasy głównej powstaną: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w wzdłuż dodatkowych jezdni.

Wybudowany zostanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami, które będzie miało na oko wszystkie tunele na trasie S19 na Podkarpaciu. – Wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – wyjaśnia Joanna Rarus. 

Budowę S19 Lutcza – Domaradz podzielono na dwa odcinki, z których jeden jest z krótszym terminem. Aby umożliwić wcześniejsze oddanie do ruchu sąsiedniego odcinka Domaradz – Krosno, węzeł Domaradz wraz z prawie kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej zostanie wykonany w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pozostała część odcinka, wraz z tunelem, zostanie ukończona w ciągu 53 miesięcy. Do czasu budowy nie wlicza się miesięcy zimowych – od 1 grudnia do 31 marca. 

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Via Carpatia 

To kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.  

Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo ok. 169 km Kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Płd. Połączono nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy Podkarpacia zyskali też szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z Lubelskiego z autostradą A4. 

Kolejne 79,3 km trasy Via Carpatia są w budowie, na etapie uzyskiwania zezwolenia na budowę lub opracowywania dokumentacji. – Dodatkowo, rozbudowywany o dodatkową jezdnię jest prawie 14-kilometrowy odcinek między węzłami Sokołów Małopolski Północ – Jasionka – przypomina Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie. 

Natomiast na etapie przetargu jest ostatni odcinek S19 w naszym regionie – między Jawornikiem a Lutczą, którego częścią będzie najdłuższy tunel na Podkarpaciu (ok. 3 km).   

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama