Zdjęcie: Materiały Uniwersytetu Rzeszowskiego
Reklama

Tworzy ją ośmiu młodych naukowców z uznanym dorobkiem. To właśnie oni mają m.in. reprezentować interes młodej kadry naukowej.

Od środy na Uniwersytecie Rzeszowskim działa Rada Młodych Naukowców, której powołanie prof. Sylwester Czopek, rektor UR, zapowiedział jeszcze podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

– Będę oczekiwał od nich rad i sugestii, jak zmienić naszą uczelnię, aby była ona przyjazna dla wszystkich rozpoczynających karierę naukową i aby mogła sprostać coraz większej konkurencyjności – mówił wówczas prof. Czopek.

Radę tworzy osiem młodych osób – średnia wieku to 39 lat. W jej skład weszli aktywni naukowcy i dydaktycy posiadający uznany dorobek naukowy i doświadczenia grantowe.
Wśród nich pojawiły się takie osoby jak: dr hab. Maciej Wnuk (Wydział Biotechnologii, przewodniczący), dr hab. Piotr Berdowski (Wydział  Socjologiczno-Historyczny), dr hab. Rafał Hakalla (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), dr Agata Ludera-Ruszel (Wydział Prawa i Administracji), dr hab. Robert Pązik (Wydział Biotechnologii), dr hab. Jacek Tabarkiewicz – Wydział Medyczny oraz rzeszowski artysta Piotr Woroniec jr pracujący na Wydziale Sztuki i doktorant Michał Żmuda, m.in. stypendysta  Fulbright Poland.

– Ciało doradcze skupiające młodych naukowców jest niezbędne w naszym uniwersytecie. Ich dynamika myślenia, otwartość na świat, kontakty międzynarodowe i bogate doświadczenia czynią ich gwarantami realizacji projakościowej i prorozwojowej polityki Uniwersytetu Rzeszowskiego – mówi prof. Sylwester Czopek.

Rada Młodych Naukowców będzie pełniła funkcję doradczą rektora, którego głównymi zadaniami są opiniowanie zmian strukturalnych, konsultowanie realizowanej polityki prorozwojowej i projakościowej oraz reprezentowanie interesów młodej kadry naukowej.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama