Zdjęcie: Michał Święcicki / Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski opracuje dla jednostki wojskowej GROM metody, które pozwolą jak najlepiej przygotować żołnierzy do morderczej służby i zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji.

Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek i dowódca GROM-u płk Grzegorz Mikłusiak. Przedstawiciele uczelni twierdzą, że porozumienie jest „krokiem milowym” dla obu stron w zakresie zabezpieczenia medycznego żołnierzy wojsk specjalnych oraz prowadzenia prac naukowych i badawczych. 

Jednostki Wojskowej nr 2305, czyli popularnego GROM-u, nie trzeba specjalnie przedstawiać. Powstała ona 13 lipca 1990 roku. GROM jest pierwszą w Polsce formacją, która przeprowadza operacje ochronne kontrterrorystyczne w kraju i poza granicami zarówno na lądzie, z powietrza, jak i pod wodą. 

Aby dostać się do GROM-u trzeba być „najlepszym z najlepszych”. Służba jest ekstremalna, czego konsekwencją są liczne urazy i kontuzje żołnierzy. To sprawia, że czasami GROM nie jest w stanie wykonywać swoich zadań. 

Kilka lat temu, podczas najstarszego festiwalu podróżniczego w Polsce „OSOTT” organizowanego przez UR, spotkali się ludzie których połączyły pasje: medycyna, nauka i podróże. Prof. Andrzej Urbanik (lekarz, podróżnik), dr Maciej Brożyna (ratownik, podróżnik) oraz dr Przemysław Guła (lekarz, ratownik, podróżnik).

– Dzięki wspólnym pomysłom i możliwościom, jakie daje UR oraz GROM, stworzyli projekt oraz plan badań – wyjaśnia dr Brożyna. Na mocy porozumienia UR ma przeprowadzać badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej medycyny oraz wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Obie strony będą organizować także spotkania, seminaria i prezentacje. 

– Wyniki prowadzonych analiz i badań będą mogły zostać wykorzystane w praktyce, do publikacji naukowych oraz prowadzenia dalszych prac naukowych i badawczych – zapowiada dr Maciej Brożyna z Kolegium Nauk Medycznych UR. 

Myślą przewodnią porozumienia jest to, by poprzez badania i testy stwierdzono, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Tak zdobyta wiedza ma być wykorzystana do opracowania programów „medycyny prewencyjnej”, które przygotują i ochronią żołnierzy przed np. falą uderzeniową podczas detonacji. 

Badania mają też zwiększyć efektywność psychologiczną żołnierzy, np. ich zdolność do szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami. Na czele projektu badawczego stanął prof. dr hab. med. Artur Mazur, a jego pełnomocnikiem ds. logistyki i realizacji badań został wspomniany dr Maciej Brożyna. 

W skład grupy badawczej wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania fizycznego oraz psychologowie z Uniwersytetu Rzeszowskiego. To oni opracowują metody, które pozwolą jak najlepiej przygotować żołnierzy do służby w GROM-ie i zmniejszyć ryzyko odniesienia kontuzji.

Wśród ośrodków współpracujących z GROM-em są także Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Zdjęcie: Michał Święcicki / Uniwersytet Rzeszowski

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama