Budynek-G4-Przyrodniczo-Medyczne-Centrum-Badan-Innowacyjnych
Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski / Budynek G4 - Przyrodniczo– Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych

 

Dlaczego warto studiować w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego? 

Kolegium Nauk Medycznych to dynamicznie rozwijająca się jednostka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferująca kształcenie na 12 kierunkach w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Od roku akademickiego 2022/2023 w ofercie Kolegium Nauk Medycznych znalazł się także nowy kierunek Analityka medyczna, na którym w tym roku akademickim rozpoczęło naukę 36 studentów.

Kierunek Analityka medyczna prowadzony w Kolegium Nauk Medycznych UR, jest nowoczesnym kierunkiem przygotowującym do pracy w wielodyscyplinarnym zespole medycznym w charakterze diagnosty laboratoryjnego. Program studiów na kierunku analityka medyczna łączy nowoczesną wiedzę z obszaru nauk medycznych z praktyczną stroną pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego.

Strukturę Kolegium Nauk Medycznych tworzą 3 Instytuty: Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu i Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej oraz Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Centrum Symulacji Medycznej, Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne – Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.

Obecnie w Kolegium Nauk Medycznych studiuje łącznie 4061 tys. studentów. Najwięcej w INoZ (bo aż  1854 studentów), następnie w najmłodszym INM (ponad 1118 studentów) i  1089 studentów w INoKF.

Kształcenie przez wykwalifikowaną kadrę Kolegium Nauk Medycznych oraz w przestrzeni nowoczesnych centrów dydaktycznych i badawczo-rozwojowych stanowi gwarancję indywidualnego rozwoju zgodnie z zainteresowaniami oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Faktem potwierdzającym wysoką jakość kształcenia na UR jak i w Kolegium Nauk Medycznych, znalazły potwierdzenie w ostatecznych wynikach ewaluacji nasze Instytuty otrzymały pełnię praw akademickich tj. uprawnienia do nadawania stopni: doktora i doktora habilitowanego. Otrzymane oceny to przyznanie kategorii A nauki medyczne, kategoria B+: nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej.

Zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w Centrum Symulacji Medycznej, Zakładzie Nauk o Człowieku, Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym – Ośrodku Badań Innowacyjnych w Sporcie oraz we współpracujących z Kolegium Nauk Medycznych jednostkach klinicznych i ośrodkach zdrowia. W realnych planach jest już budowa Szpitala Uniwersyteckiego.

Budynek-G5-Przyrodniczo-–-Medyczne-Centrum-Badan-Innowacyjnych
Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski / Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Budynek A5 Instytut-Nauk-Medycznych
Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski / Budynek A5 Instytut Nauk Medycznych
 Budynek E4 Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski / Budynek E4 Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Centrum-Symulacji-Medycznej
Zdjęcie: Uniwersytet Rzeszowski / Centrum Symulacji Medycznej

Oferta Kolegium Nauk Medycznych jest zgodna z aktualnymi trendami, wychodzi naprzeciw wyraźnemu wzrostowi społecznej świadomości zdrowego stylu życia oraz powstającym nowym branżom usług medycznych.

Link do filmików promujących nasze kierunki: KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie:

Analityka medyczna, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Kierunek lekarski w języku polskim, Kierunek lekarski w języku angielskim, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne.

Studia II stopnia:

Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024.

Nowość w KNM na rok akademicki 2023/2024!

W związku z tym, iż Zdrowie Publiczne jest kierunkiem interdyscyplinarnym, otwieramy rekrutacje na studia II stopnia dla wszystkich studentów, którzy posiadają tytuł licencjata (nie ma znaczenia jaki kierunek studiów ukończyli) – mogą kontynuować naukę w Kolegium Nauk Medycznych, uzyskując tytuł magistra Zdrowia Publicznego i zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, w tym nauk o zdrowiu, nauk medycznych, społecznych, a także z dziedziny zarządzania, psychologii, ekonomii, epidemiologii, prawa, nauk o administracji oraz psychologii. Harmonogram zajęć jest bardzo elastyczny i dopasowanych do potrzeb studentów. Ulotka-Zdrowie-Publiczne

Jeśli jesteś osobą, która ukończyła pedagogikę, prawo, socjologię, a może inny kierunek studiów i chcesz uzupełnić swoje wykształcenie – zapraszamy na Zdrowie Publiczne, które otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości!

Kolegium zgodnie z zapotrzebowaniem rynku stale poszerza swoją ofertę o nowe specjalności. Aktualne specjalności jak m.in. Trener Zdrowia, Trener Personalny, Instruktor Fitness, Turystyka międzynarodowa, Rekreacja Ruchowa proponuje Kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja.

Studenckie Koła Naukowe

Jednym z priorytetów Kolegium jest aktywne włączanie studentów do działalności 57 Studenckich Kół Naukowych, a zrzeszonych w nich jest około 1510 studentów oraz uczelnianych zespołów realizujących projekty naukowe, w tym w środowisku międzynarodowym.

Rzeszowscy studenci za swoje dokonania zdobywają uznanie i granty m.in. w ramach programu MEiN „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”, „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, „Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe”.

Erasmus+

Kolegium wielką wagę przywiązuje do poszerzania kontaktów z zagranicznymi uczelniami umożliwiających mobilność studentów i ich udział w stażach i praktykach za granicą m.in. w ramach programu Erasmus+. Podpisane umowy bilateralne dają możliwość wyjazdu studentom na studia częściowe bądź praktyki do USA, Niemiec, Hiszpanii, Turcji i wielu innych krajów.

Kierunek lekarski w języku angielskim English Division

Szansę bezpośredniego działania w międzynarodowej społeczności akademickiej stwarza także uruchomiony w 2018 r. kierunek lekarski w języku angielskim English Division, na którym studiują głównie studenci zagraniczni pochodzący m.in. z Niemiec, Indii, Kanady, ale także studenci polscy.

Zmienia się świat, Zmienia się #KNM

Chcesz zmieniać świat, wybierz #KNM

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama