Reklama

Ponad 4200 uczniów z całej Polski weźmie udział w I Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Etap szkolny rozpocznie się 4 grudnia 2013 o godzinie 12:00 w 322 szkołach ponadgimnazjalnych w 16 województwach. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl od pięciu lat.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. I Etap – Szkolny – Olimpiady odbędzie się 4 grudnia 2013 r. w szkołach uczestników na terenie całej Polski. Uczniowie mają 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się jeden punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Do II Etapu Olimpiady kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali minimum 30 pkt. II Etap – okręgowy – odbędzie się we wszystkich województwach 15 stycznia 2014. Ostatni III Etap (centralny), do którego przystąpią najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany zostanie 19 marca 2014 roku w rzeszowskim kampusie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

W tym roku do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpi o ponad 200 osób więcej niż w poprzedniej edycji. Jak mówi Hubert Kawalec, koordynator olimpiady, pokazuje to że przedsięwzięcie organizowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

– Przypomnę, że kiedy pięć lat temu organizowaliśmy pierwszą edycję Olimpiady, zgłosiło się ponad 800 uczniów. W drugiej było to już ok. 2500 uczniów, a w kolejnej edycji 3000 młodych ludzi z całej Polski. W ubiegłym roku było to już prawie 4000 młodych ludzi z ponad 230 szkół – przypomina Hubert Kawalec. Dodaje, że w tym roku wpłynęło ponad 4200 zgłoszeń z 322 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

– Tradycyjnie już zauważamy, że największe zainteresowanie Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie jest w województwie podkarpackim (około 1000 zgłoszonych uczniów) i małopolskim (ponad 600 zgłoszonych). Duże zainteresowanie jest również w województwie dolnośląskim, gdzie do olimpiady przystąpi ponad 500 uczniów – mówi Hubert Kawalec.

Cenne nagrody

Skąd taka popularność Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie? – Przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy, która przydaje się na egzaminie maturalnym. Ważne są też nagrody. Laureat I i II miejsca otrzymuje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA – tłumaczy Kawalec. Jednocześnie dodaje, że udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia też jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych wydziałach prawa (m.in. UJ).

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu.

 

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: