Reklama

Prawo karne międzynarodowe będzie tematem wykładu prof. Michała Królikowskiego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Wiceminister sprawiedliwości będzie gościem Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej.

Forum odbędzie się w najbliższy poniedziałek 27 stycznia o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej WSPiA przy ul. Cegielnianej 14.

Wykład na temat „Prawa karnego międzynarodowego” będzie wstępem do dyskusji z zaproszonymi na Forum prawnikami z Podkarpacia. Poniedziałkowe posiedzenie Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej poprowadzi wykładowca WSPiA prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.

Wiceminister Michał Królikowski w ostatnich tygodniach zasłynął wywiadem-rzeką z abp. Henrykiem Hoserem, metropolitą warszawsko-praskim, w książce pt. „Bóg jest większy”.  Prof. Królikowski jest jednocześnie ekspertem Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych, a 11 lat temu złożył przyrzeczenia oblata benedyktyńskiego. W życiu świeckim ma być wierny benedyktyńskim cnotom: pracowitości, pokorze i posłuszeństwu. Po publikacji książki część polityków Platformy Obywatelskiej zażądało odwołania Królikowskiego.

Do udziału w posiedzeniach Forum w WSPiA zapraszani są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych zainteresowani dyskusją z wybitnymi naukowcami z całej Polski. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA oraz wykładowców uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Celem Forum jest zaktywizowanie podkarpackiego środowiska prawniczego oraz zainteresowanie prokuratorów, sędziów, adwokatów, aplikantów a także młodych absolwentów studiów prawniczych dorobkiem polskiej nauki i praktyki w większym stopniu niż dotychczas. Comiesięczne spotkania mają również na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym uczelni i poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów.

Forum jest płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy teoretykami i praktykami prawa. Poświęcone jest ważnym i aktualnym (teoretycznym i praktycznym) zagadnieniom z zakresu prawa. Na posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej zapraszani są naukowcy z takich ośrodków jak Kraków, Lublin, czy Warszawa, dlatego uczestnicy mają okazję poznać najnowsze tendencje i kierunki rozwoju nauk penalnych.

W Wyższej Szkole Prawa i Administracji oprócz Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej działa również Podkarpackie Forum Myśli Administracyjnej, Podkarpackiego Forum Myśli o Bezpieczeństwie oraz Podkarpackiego Forum Kryminalistyki.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama