Zdjęcie Materiały prasowe WSPiA

1050 zł – do takiej kwoty wzrosła wysokości dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wyższe jest także stypendium rektora dla najlepszych studentów, które w tym roku akademickim wynosi maksymalnie 700 zł.

Dzięki takim zmianom uczelnia objęła pomocą materialną jeszcze więcej swoich studentów. WSPiA co roku otrzymuje z budżetu państwa ponad 7 mln zł na pomoc materialną.

Nowy próg dochodu netto uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w WSPiA jest jednym z najwyższych wśród uczelni z Podkarpacia. W tym roku akademickim wynosi aż 1050 zł na osobę w rodzinie. Dzięki temu jeszcze więcej studentów może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Przypomnijmy, że w roku akademickim 2016/2017 studenci WSPiA otrzymają stypendium socjalne w wysokości od 470 do 560 zł. Zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania to 180 zł. Uczelnia przyznaje także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, które wynosi od 330 do 430 zł. Tegoroczne stypendia socjalne są średnio o 80 zł wyższe niż te wypłacane w roku akademickim 2015/2016.

Kolejna dobra wiadomość dla studentów WSPiA to nowa wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów. W roku akademickim 2016/2017 wynosi ono od 400 do 700 zł w zależności od średniej ocen i osiągnięć studenta. To średnio o 110 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Dzięki zmianom w systemie stypendialnym WSPiA, studenci korzystający z pomocy materialnej mogą otrzymać co miesiąc prawie 1900 zł. – To kwota, która w zupełności wystarczy na pokrycie opłaty za studia, mieszkanie uczelniane, obiady abonamentowe w restauracji „W Ogrodach” oraz część kosztów codziennego życia w Rzeszowie – twierdzi Przemysław Pawlak, rzecznik rzeszowskiej uczelni.

W ub. r. akademickim z pomocy materialnej korzystało prawie 1500 studentów WSPiA,  z czego prawie 1200 otrzymywało stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora m.in. za wyniki w nauce otrzymało około 10 procent studentów uczelni.

Uczelnia przyznaje także stypendia z własnego budżetu, które przyznawane są podczas organizowanej w WSPiA Gali „Najlepsi z dobrych”. Co roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach oraz sportowcy otrzymują stypendium w wysokości od 500 do 1500 zł.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama