W marcu radni podejmą decyzję o zmianie opłat za odbiór śmieci w Rzeszowie. Proponowana zmiana dotyczy jednak tylko mieszkańców domków jednorodzinnych.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie został wprowadzony 1 lipca 2013 r. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Śmieci z zabudowy jednorodzinnej na terenie Rzeszowa odbierane są: frakcja sucha co drugi tydzień, frakcja mokra dwa razy w tygodniu, szkło raz w miesiącu, a odpady mieszane raz w tygodniu. Z zabudowy wielorodzinnej frakcja sucha odbierana jest raz w tygodniu, mokra dwa razy, a odpady mieszane raz w tygodniu.

Po interwencjach właścicieli domków jednorodzinnych od grudnia 2013 r. zwiększono częstotliwość odbioru frakcji suchej, która wcześniej odbierana była raz w miesiącu. Obecnie rzeszowscy radni na prośbę mieszkańców chcą by opłaty były pobierane w oparciu o liczbę mieszkańców. Dodatkowo wprowadzony ma zostać nowy system odbierania śmieci wielkogabarytowy.

– Zaproponowana zmiana dotyczy zabudowy jednorodzinnej. Chcemy, aby opłaty były pobierane nie tylko w oparciu o rodzaj zbiórki, ale przede wszystkim w oparciu o liczbę mieszkańców. Opłaty będą rosły z każdą dodatkową osobą w gospodarstwie – wyjaśnia Sławomir Krygowski, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Plan dochodów za drugie półrocze 2013 roku, czyli okres funkcjonowania nowego systemu odbierania śmieci, zakłada, że do kasy miasta wpłynie ok. 13,5 mln zł, natomiast rzeczywiste wpływy wynoszą 12,8 mln zł. – System się zbilansuje w pełni, jeżeli ściągalność opłat za śmieci będzie 100-procentowa. Na dzisiaj ściągalność opłat zadeklarowanych jest na poziomie 95 proc. Czekamy aż wydział finansowy dokona windykacji zaległych opłat – dodaje Krygowski.

Jeszcze ok. 5 proc mieszkańców Rzeszowa nie złożyło deklaracji śmieciowych.

Bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych, takich jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, lakiery czy farby organizowana jest dwa razy w roku, w kwietniu i październiku. W drugim półroczu 2013 roku, zebrano: 4,5 tony przeterminowanych leków, 498,5 tony opakowań z tworzyw sztucznych, 322,6 tony opakowań papierowych i tekturowych, 629,8 tony opakowań szklanych, 24,3 tony opon, 600 ton odpadów budowlanych i remontowych. Na terenie Rzeszowa działa 407 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru, szkła kolorowego i puszek.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama