Zdjęcie: Materiały WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od kilku lat poddawana jest weryfikacji poprzez uznane rankingi i oceny prowadzone przez niezależnych ekspertów krajowych, jak i międzynarodowych. W Europie jednym z najbardziej popularnych rankingów jest U-Multirank, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. W Polsce najbardziej prestiżowy jest ranking magazynu Perspektywy. Uznaniem cieszy się również Ogólnopolski Program Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. We wszystkich WSIiZ jest jednym z krajowych liderów niepublicznych szkół wyższych.

W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2017, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jako jedyna uczelnia w Polsce południowo-wschodniej, uzyskała wyjątkowy bo złoty certyfikat. Przyznano także prestiżowe wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów”, tym samym WSIiZ znalazła się w gronie siedmiu polskich uczelni z taką nagrodą.

W kilkunastostronicowym uzasadnieniu ekspertów przyznania zaszczytnego tytułu „Uczelnia Liderów” można przeczytać – Rzeszowska uczelnia nie ma sobie równych w kraju, nie tylko ze względu na jej specyfikę (silna orientacja praktyczna kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, znakomita baza materialna, autorskie, nowatorskie programy kształcenia), ale przede wszystkim z uwagi na profesjonalizm w obrębie organizacji toku studiów, efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami… – i dalej autorzy uzasadnienia zaznaczają: – Ewaluowana uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą, co uwidacznia się rokrocznie w procesie rekrutacyjnym. Zachęcamy do zapoznania się z innymi fragmentami recenzji ekspertów programu.

W międzynarodowym rankingu U-Multirank miejsce WSIiZ wśród krajowych liderów, zostało potwierdzone w ilości przyznanych wysokich ocen w kilkunastu kategoriach. Najwyższe noty tj. bardzo dobry „A” lub dobry „B” przyznano m.in. za liczbę absolwentów, którzy znajdują pracę po studiach, badania naukowe, liczbę firm współpracujących z uczelnią oraz za umiędzynarodowienie. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest jedyną uczelnią z Rzeszowa, która znalazła się w U-Multiranku, łącznie sklasyfikowano w nim 1500 szkół wyższych z całego świata m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Harvard University, University of Oxford, czy University of Cambridge.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– U-Multirank oferuje studentom, ich rodzicom oraz innym zainteresowanym osobom wartościowe spojrzenie na instytucję szkolnictwa wyższego poprzez szereg parametrów, co jest bardzo pożądane dla dokonania wyboru odpowiedniej uczelni, jak również dla pobudzania zdrowej konkurencji między uczelniami – podkreśla Tibor Navracsics, Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu UE.

WSIiZ wypadła również wysoko w prestiżowym polskim rankingu szkół wyższych „Perspektyw”. W kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W zestawieniu z wynikami z ubiegłego roku uczelnia awansowała w najważniejszych z punktu widzenia kandydata na studia kategoriach – umiędzynarodowienie, warunki studiowania, siła naukowa oraz preferencje pracodawców. W kilku podkategoriach rankingu WSIiZ okazała się jednym z polskich liderów m.in. uzyskała 1 miejsce w podkategorii „Programy studiów w językach obcych”, czwarte – „Publikacje” czy piąte – „Akredytacje”.

Wszystkie prezentowane zestawienia i rankingi po raz kolejny dowodzą, że WSIiZ to uczelnia dla ludzi, którzy chcą się kształcić nowocześnie i praktycznie w międzynarodowym otoczeniu z dbałością o meritum.

Rekrutacja we WSIiZ trwa do 31 lipca 2017 r., a szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji oraz ofercie edukacyjnej można znaleźć tutaj: kandydaci.wsiz.rzeszow.pl

Reklama