Reklama

W kończącym się właśnie semestrze zimowym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podwyższyła stypendia o 10 procent. Wielu studentów otrzymuje pomoc finansową od uczelni przewyższającą czesne nawet o 1000 zł.

Od 1 grudnia o 10 proc. wzrosły stypendia: rektora, socjalne z dodatkiem oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych. WSIiZ wykorzystała dodatkowe pieniądze na stypendia przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po podwyżce stypendium socjalne w semestrze zimowym wynosiło nawet 605 zł miesięcznie, a stypendium rektora 660 zł. Dodatek mieszkaniowy to 330 zł i stypendium dla osób niepełnosprawnych nawet 275 zł miesięcznie. Dodatkowo uczelnia oferuje: stypendium naukowe ze środków własnych dla obcokrajowców do 600 zł i do 400 zł zapomogi.

– Dołożymy wszelkich starań, by w semestrze letnim stypendia pozostały równie wysokie, jak obecnie – mówi Kinga Gaweł-Stec, specjalista ds. stypendiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Prawie 1000 osób ma stypendia wyższe od czesnego

Uczelnia ma rozbudowany system stypendialny dla zdolnej młodzieży. W semestrze zimowym 2013/2014 stypendia otrzymywało aż 2250 osób. 25 proc. studentów WSIiZ skorzystało z finansowania czesnego i kosztów utrzymania. Prawie 800 osób otrzymuje stypendia w wysokości 100 proc. czesnego i wyższe (nawet 1000 zł miesięcznie). Około 900 studentów otrzymuje stypendia wyższe od czesnego nawet o 500 zł.

Za darmo od początku studiów

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Stypendium od Początku Studiów to unikatowy system motywacyjny WSIiZ. Uczelnia przyznaje stypendia pokrywające 100 proc. lub 50 proc. czesnego już od I semestru. W roku akademickim 2014/2015 w tej puli jest 1000 stypendiów – informuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Na studiach I stopnia o zakwalifikowaniu się do systemu decyduje wynik testu kwalifikacyjnego, na studiach II stopnia średnia z toku studiów. Na informatyce, która jest kierunkiem zamawianym, studenci otrzymują stypendium na pokrycie czesnego, które mogą łączyć z innymi formami finansowego wsparcia, jakie oferuje uczelnia. Projekt obejmuje studia stacjonarne I i II stopnia. Skorzystało z niego już 672 studentów. Łącznie na stypendia w budżecie projektu jest prawie 4,5 mln zł!

Stypendia dla obcokrajowców

WSIiZ oferuje również stypendia dla obcokrajowców: stypendium za wyniki w nauce z własnego funduszu, stypendium socjalne oraz dodatek mieszkaniowy dla osób z Kartą Polaka, a także stypendium od początku studiów. Test kwalifikujący do tego systemu dla studentów z Ukrainy jest organizowany w sierpniu we Lwowie, dla pozostałych obcokrajowców w Rzeszowie.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama