Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i masz pomysł, jak powinien wyglądać przewóz osób między Rzeszowem a lotniskiem w Jasionce? Weź udział w konkursie logistycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bezpłatne studia na kierunku Logistyka to nagroda dla laureatów najlepszych projektów.

– Temat I edycji Ponadgimnazjalnego Konkursu Logistycznego „Gra o studia” to: „Propozycja i analiza wariantów przewozu osób pomiędzy centrum Rzeszowa a terminalem lotniczym w Jasionce”. Laureaci konkursu, którzy zajmą w etapie finałowym miejsca od I do III otrzymają prawo do studiowania nieodpłatnie w pierwszym semestrze na studiach stacjonarnych kierunku na logistyka wydziału ekonomicznego WSIiZ – zachęca Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Laureaci miejsc od IV do VI w etapie finałowym, otrzymają prawo do studiowania w pierwszym semestrze na kierunku logistyka studiów stacjonarnych z 50% obniżką czesnego. Voucher ważny jest w roku zdania egzaminu maturalnego. W przypadku utrzymania odpowiedniej średniej stypendium zostanie przedłużone na kolejny semestr. Zwycięzca Konkursu będzie mógł wykorzystać voucher po spełnieniu warunków, jakie obowiązują przy przyjęciu na studia I stopnia (Regulamin przyjęć na studia w WSIiZ w danym roku akademickim).

– Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnik przygotowuje pracę konkursową w formie pisemnej liczącą max. 40 stron (czcionka Times New Roman 12) wraz z załącznikami (modelami, symulacjami, fotografiami, prezentacjami) będącą autorskim opracowaniem tematyki konkursowej – zdradza szczegóły Urszula Pasieczna.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Prace konkursowe przygotowywane są w formie wydrukowanej (papierowej) oraz elektronicznej na dołączonym nośniku (CD,DVD).

Prace konkursowe można składać osobiście lub przesłać listem poleconym do dnia 27 maja na adres Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Inżynierii Procesowej, Kielnarowa 386a 36-020 Tyczyn, z dopiskiem „Konkurs Logistyczny”. Złożone prace podlegają ocenie przez 3 osobowe jury powoływane przez prodziekana kierunku logistyka, spośród pracowników naukowych Katedry Inżynierii Procesowej oraz członków Rady Specjalistów Logistyki działającej przy kierunku inżynierskim logistyka.

– Do II etapu (finałowego) wybrane zostają najwyżej ocenione przez jury prace. Finał konkursu obejmuje 15 minutową prezentację projektu przed jury i zgromadzonymi obserwatorami finału. Prezentacje finałowe są wydarzeniem otwartym – przekazuje rzecznik WSIiZ.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama