Zdjęcie: Materiały prasowe
Reklama

20 najlepszych studentów z Białorusi będzie mogło skorzystać z programu stypendialnego „School of Leaders for Democracy”, który uruchamia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Program adresowany jest dla kandydatów na I rok studiów oraz studentów wyższych lat relegowanych z białoruskich uczelni za udział w demonstracjach w swoim kraju. Na Białorusi trwa walka z reżimem Łukaszenki po sfałszowaniu wyborów prezydenckich. 

Rzeszowska WSIiZ uruchamia „School of Leaders for Democracy” jako wyraz solidarności ze społeczeństwem białoruskim. Program stypendialny przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, a zarazem zainteresowani są rozwojem swojej wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Jak poinformowała dr Grażyna Bochenek, rzecznik WSIiZ w Rzeszowie, celem programu jest wspieranie najzdolniejszych studentów narodowości białoruskiej, stymulowanie ich rozwoju oraz kształtowanie postaw liderskich i obywatelskich.

– Z niepokojem obserwujemy obecnie sytuację na Białorusi, tym bardziej, że mamy studentów z tego kraju. Skontaktowaliśmy się z nimi, chcąc im w jakiś sposób pomóc. Staramy się na swój – bardzo praktyczny – sposób dotrzeć do tych osób potrzebujących, do rodzin naszych studentów – mówi dr hab. Andrzej Rozmus, prorektor WSIiZ ds. nauczania. 

– Stwierdziliśmy, że warto zrobić więcej niż tylko kształcić studentów, którzy do nas z Białorusi przyjadą. Wymyśliliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy specjalny system stypendialny „School of Leaders for Democracy”. To kształcenie liderów dla demokracji. To program dedykowany studentom z Białorusi – wyjaśnia prorektor Rozmus.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Programem może zostać objętych 20 najlepszych białoruskich studentów, zrekrutowanych w roku akademickim 2020/2021. Komisja konkursowa wyłoni stypendystów na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wyników z egzaminów maturalnych (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), średniej ocen za ostatni semestr nauki (w przypadku studentów zrekrutowanych na wyższe semestry studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich) albo średniej za studia I stopnia (w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów II stopnia).

Studenci należący do „School of Leaders for Democracy” otrzymają stypendium na semestr studiów w wysokości 100 procent bądź 50 procent czesnego, które po spełnieniu określonych wymogów może zostać przedłużone nawet do końca okresu kształcenia.

– W przypadku dużego zainteresowania uczelnia może zwiększyć liczbę przyznanych stypendiów – podkreśla dr Grażyna Bochenek. 

Rekrutacja do „School of Leaders for Democracy” potrwa do 10 listopada br. Dokumenty należy składać w Sekcji ds. Świadczeń Studenckich.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama