WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczęła nowy rok akademicki [FOTO]

Ponad 5 tys. studentów, w tym ponad 1600 nowych, rozpoczęło w tym roku naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Podczas sobotniej uroczystości, oprócz immatrykulacji nowych studentów, odbyła się promocja aż 8 nowych doktorów.

 

Na WSPiA studia rozpoczęło prawie 25 procent więcej osób niż rok wcześniej. W uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestniczyło ponad 400 osób – przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, środowiska akademickiego biznesu oraz studentów, pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA.

– Miniony rok akademicki przyniósł wiele pozytywnych zmian w naszej uczelni – mówił podczas inauguracji roku akademickiego prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA.

– Od dłuższego czasu zauważamy, że tradycyjny model kształcenia staje się coraz mniej efektywny. Wszechobecna cyfryzacja sprawia, że oczekiwania i potrzeby młodzieży stale się zmieniają. Inne są także potrzeby pracodawców. Dlatego bardzo pożądane są próby reformowania szkolnictwa wyższego i dopasowania go do otaczającej rzeczywistości. Niewątpliwie w tym kierunku idzie projekt nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” – mówił prof. Posłuszny.

To zupełne przeciwieństwo oceny reformy szkolnictwa wyższego, którą wcześniej skrytykowali rektorzy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.

Rektor WSPiA przypomniał, że uczelnia w ubiegłym roku wprowadziła nowy system nauczania i sprawdzania wiedzy „EDR-SBS”.  

– Dzięki temu nasi studenci zamiast tradycyjnej sesji egzaminacyjnej zaliczają przedmioty systematycznie, zdając tematy i zbierając punkty. „Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro” – cytował prof. Jerzy Posłuszny pogląd słynnego filozofa Heraklit z Efezu. – W moim przekładzie założenie to nazywam „fermentem edukacyjnym” – dodawał

W ubiegłym roku WSPiA przygotowała14 projektów na nowoczesne kształcenie i podnoszenie kompetencji uczniów i studentów z Podkarpacia. Uczelnia na projekty zdobyła 15 mln zł. – W wielu przypadkach były to najlepiej ocenione projekty w Polsce – zaznaczał rektor Posłuszny.

W tegorocznej inauguracji roku akademickiego na WSPiA uczestniczył m.in. prof. Aleksander Bobko, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Gratuluję WSPiA, że już rozpoczęła proces innowacyjnych zmiana w dydaktyce. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że u podstaw tych zmian jest cytat z IV w. p.n.e., bo prawdziwe innowacje i postęp muszą być zakorzenione w tradycji – powiedział prof. Aleksander Bobko.

Advertisement

Podczas inauguracji tradycyjnie już odbyła się immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia na kierunkach „administracja // zarządzanie”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”.

Doktorzy nauk prawnych

Tegorocznej inauguracji towarzyszyła także promocja aż 8 osób, które w ubiegłym roku uzyskały stopień doktora nauk prawnych. Przysięgę doktorską złożyli dr Anna Marcinkowska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie; dr Monika Kaszubowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Lesku; dr Katarzyna Gawełko-Bazan, sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie; dr Maria Mikolik, asystent sędziego WSA w Rzeszowie; dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie; dr Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie; dr Aneta Korcz-Maciejko, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oraz dr Justyna Kunysz.

Promotorami rozpraw doktorskich byli wykładowcy WSPiA: prof. Andrzej Zoll, prof. Ludwik Żukowski, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Czesław Kłak, prof. Zbigniew Czarnik oraz prof. Piotr Osowy.

Podczas inauguracji pracownikom uczelni wręczone zostały szczególne wyróżnienia. Honorowy tytuł „Zasłużony dla WSPiA” otrzymali prof. Jan Szreniawski, wybitny polski administratywista, prof. Ludwik Żukowski, twórca rzeszowskiej szkoły administratywistów oraz dr Bronisław Majgier, wieloletni wykładowca WSPiA wspierający powstanie i rozwój uczelni.

W tym roku wykład inauguracyjny pt. „O potrzebie historycznej refleksji nad prawem” wygłosił prof. Andrzej Witkowski, wykładowca WSPiA.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama