Zdjęcie: MSWiA
Reklama

Prawie 16 tysięcy osób obejmie kwalifikacja wojskowa, która we wtorek 30 stycznia rozpocznie się na Podkarpaciu. Kwalifikacja potrwa do 27 kwietnia. 

Jak poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, obowiązek kwalifikacji wojskowej dotyczy 15 729 osób. Zostanie ona przeprowadzona przy współudziale wojewody podkarpackiego, starostów (prezydentów miast na prawach powiatów), szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wojskowych komendantów uzupełnień.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegać będzie: 12 533 mężczyzn urodzonych w 1999 r. (rocznik podstawowy), 2 813 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie stawali dotychczas do kwalifikacji wojskowej, oraz 383 kobiet.

Otrzymanie wezwania na kwalifikację nie oznacza powołania do wojska. Wezwanie dotyczy tylko badania lekarskiego, którego celem jest określenie waszej kategorii zdolności do służby w przypadku zagrożenia granic Polski.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2018 r. dokona 21 powiatowych komisji lekarskich obejmujących swoją właściwością miejscową powiaty na których terenie komisje mają siedziby.

Nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Głównym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Pierwsze posiedzenia powiatowych komisji lekarskich rozpoczną się 5 lutego br.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama