Prof. Marek Orkisz i prof. Tadeusz Markowski będą ubiegać się u funkcję nowego rektora Politechniki Rzeszowskiej. Jego nazwisko poznamy 16 marca.

Dzisiaj (2 marca) Politechnika Rzeszowska ogłosiła, że z 11 zgłoszonych kandydatów (termin minął 24 lutego) o funkcję rektora ostatecznie ubiegać się będą dwie osoby: obecny rektor uczelni prof. Marek Orkisz i prof. Tadeusz Markowski, który kierował uczelnią w latach 1999-2005.

Kadencja nowego rektora PRz będzie trwała w latach 2016-2020. Oprócz prof. Orkisza i prof. Markowskiego, na etapie zgłaszania kandydatów pojawiły się takie nazwiska profesorów jak: Kazimierz Buczek, Grzegorz Budzik, Andrzej Kolek, Piotr Koszelnik, Bartosz Miller, Grzegorz Ostasz,, Jarosław Sęp, Andrzej Sobkowiak i Iwona Włoch.

Kandydatów na rektora zgłaszali pracownicy Politechniki Rzeszowskiej, doktoranci oraz studenci. Kandydaci musieli wykazać, że są nauczycielami akademickimi i posiadają stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego. Kolejnym warunkiem był wiek. Kandydat na rektora nie może mieć więcej jak 67 lat do dnia objęcia stanowiska. Z kolei osoba z tytułem profesora nie może przekroczyć 70 lat.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Do 15 marca odbywać się będą spotkania komisji z kandydatami na rektora, czyli prof. Markiem Orkiszem i prof. Tadeuszem Markowskim. Nazwisko nowego rektora PRz poznamy 16 marca, a do końca tego miesiąca zostanie ogłoszona lista kandydatów na prorektorów. Wybory prorektorów uczelni odbędą się 14 kwietnia.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama