Zdjęcie: Materiały Urzędu Miasta w Rzeszowie
Reklama

Konsorcjum firm Track Tec Construction, Intop Warszawa i Infrakol zostało wybrane na wykonawcę przebudowy dworca PKP w Rzeszowie. Inwestycja ma kosztować blisko 252 mln zł.

O wyborze wykonawcy przebudowy dworca PKP poinformowała nas Dorota Szalacha z PKP Polskie Linie Kolejowe. Do przetargu złożono sześć ofert. PLK uznały, że najkorzystniejszą złożyło konsorcjum firm Track Tec Construction, Intop Warszawa i Infrakol na ok. 252 mln zł.  

– Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza jeszcze zakończenia przetargu. Oferenci mają możliwość odwoływania się. Z tej możliwości skorzystała jedna z firm, która złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zakończenie postępowania przetargowego uzależnione jest od rozstrzygnięcia odwołania przez KIO – zaznacza Dorota Szalacha. 

Termin podpisania umowy z wykonawcą ma być ustalony po zakończeniu procedury przetargowej.  

Inwestycja PLK zakłada przebudowę stacji Rzeszów oraz modernizację czterech wiaduktów i budowę dodatkowego przystanku nad aleją Wyzwolenia. Tam też powstaną trzy wiadukty. Czwarty to przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego – droga pod nim zostanie poszerzona do dwóch pasów. 

Po zakończeniu inwestycji będą nowe, wyższe perony na stacji, dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Perony zostaną wyposażone m.in. w nowe wiaty, system informacji pasażerskiej oraz tablice z rozkładem jazdy.

– Podróżni zyskają lepszą komunikację na stacji, którą ułatwią windy i schody ruchome a także bezkolizyjne przejście pod torami. Tunel zastąpi dotychczasową kładkę nad torami, łącząc południową stronę z północną częścią miasta, co zwiększy poziom bezpieczeństwa podróżnych oraz mieszkańców – uważa Szalacha. 

Przyszłość obecnej ponad 100-letniej kładki wciąż jest nieznana. Na razie nie wiadomo, gdzie zostanie przeniesiona. PKP PLK przewiduje, że pierwsze prace przy modernizacji rzeszowskiego dworca PKP rozpoczną się jeszcze w tym roku i zakończą się do 2021.

Kolej planuje także odnowić dworzec zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wizualnie ma przypominać dworzec z lat 60., a co za tym idzie z budynku zostaną usunięte pomarańczowe naleciałości powstałe w latach 90.

Ponadto, PKP planuje modernizację dachu dworca, wymianę instalacji wewnętrznych budynku, a także renowację wiaty peronowej. W planach jest również przywrócenie dawnego zegara, który znajdował się na froncie dworca. Dla cyklistów przewidziano stojaki rowerowe.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama