Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

Arkadiusz Szajna, zastępca dziekana–dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, został członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. To jedyny na Podkarpaciu i jeden z pierwszych w Polsce ekspertów z zakresu badań poligraficznych certyfikowanym przez PTBP.

WSPiA od kilku lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Badań Poligraficznych. Uczelnia organizowała wspólnie z Towarzystwem wiele ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych na temat badań poligraficznych (wariograficznych).

Rzeszowska uczelnia była także współorganizatorem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych. Od ponad trzech lat członkiem Towarzystwa oraz jego Komitetu Naukowego jest prof. Czesław Kłak, dziekan-dyrektor Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA oraz dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

W styczniu do zarządu Towarzystwa wybrany został drugi wykładowca WSPiA Arkadiusz Szajna. Wykładowca WSPiA w zarządzie PTBP będzie odpowiadał będzie za koordynację działań Towarzystwa oraz organizację konferencji i szkoleń. Dodatkowo będzie zajmować się współpracą ze służbami, urzędami i instytucjami państwowymi, które w różnych celach wykorzystują badania poligraficzne.

Arkadiusz Szajna współpracuje z Towarzystwem od prawie dwóch lat. Jest m.in. członkiem Komitetu Prawnego Towarzystwa. Jest także jedynym na Podkarpaciu i jednym z kilkunastu w Polsce certyfikowanym przez PTBP ekspertem z zakresu badań poligraficznych. W WSPiA pełni funkcję zastępcy dziekana-dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa.

Arkadiusz Szajna ukończył studia prawnicze w WSPiA, a od trzech lat jest jej wykładowcą i doktorantem. Pracuje w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, prowadząc m.in. wykłady i ćwiczenia w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Specjalizuje się w badaniach poligraficznych.

Głównym celem Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych jest podnoszenie jakości badań poligraficznych przeprowadzanych w Polsce. Skupia naukowców i praktyków zajmujących się badaniami poligraficznymi. Towarzystwo jest organizatorem szkoleń i warsztatów dla praktyków. Propaguje rzetelną wiedzę na temat istoty badań poligraficznych wśród potencjalnych zleceniodawców ekspertyz, w tym instytucji państwowych (zwłaszcza sądów i prokuratur), a także firm i osób prywatnych.

Towarzystwo udziela ponadto rekomendacji ekspertom z zakresu badań poligraficznych oraz placówkom szkoleniowym.

WSPiA, jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, dysponuje własnym, najwyższej klasy, poligrafem (wariografem), potocznie zwanym ”wykrywaczem kłamstw”. W ramach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej, funkcjonuje Pracowania Badań Wariograficznych. Prowadzone są w niej badania na temat metod detekcji nieszczerości, przygotowywane są także prace doktorskie z zakresu badań wariograficznych.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama