Reklama

Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jest to najwyższy tytuł naukowy, jaki można otrzymać w Polsce.

Wykładowca WSPiA był jednym z dwóch przedstawicieli uczelni niepublicznych, którzy kilka dni temu odebrali nominacje profesorskie. W uroczystości uczestniczyło 24 nauczycielami akademickimi oraz pracownikami nauki i sztuki z Polski i USA. Wśród nich jako jedyny przedstawiciel podkarpackiego środowiska naukowego znalazł się prof. Kazimierz Jaremczuk, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Nominacje profesorskie z rąk prezydenta RP wręczone zostały w obecności m.in. prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Kazimierz Jaremczuk jest 14 pracownikiem WSPiA, który otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta RP. W ubiegłym roku tytuł naukowy profesora nauk prawnych otrzymał prof. Andrzej Witkowski, wykładowca WSPiA.

Prof. Kazimierz Jaremczuk jest kierownikiem katedry nauk o zarządzaniu i ekonomii WSPiA. W pracy naukowej zajmuje się podmiotowością człowieka w procesie zarządzania organizacją, potrzebą zmiany mentalności człowieka z postawy biernej na aktywną, jako jednej z istotnych przesłanek przedsiębiorczości.

W obszarze jego zainteresowań są także interdyscyplinarne zagadnienia badawcze, dotyczące szczególnie szeroko pojmowanych wartości i celów przedsiębiorstwa, uwarunkowań przedsiębiorczości w różnych aspektach w tym: aksjologiczno-ontologicznym, społeczno-psychologicznym, filozoficzno-teleologicznym.

W WSPiA prowadzi wykłady i seminaria z „Organizacji i zarządzania w administracji publicznej”, „Współczesnych teorii organizacji i zarządzania”, „Metod organizacji i zarządzania” oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.