Dr Lech Żukowski znalazł się w gronie 100 osób zakwalifikowanych do programu „TransFormation.doc”. Wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji wyjedzie do Kanady na intensywny 3-tygodniowy kurs trenerski.

Program realizowany jest przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Do konkursu zgłosiło się zgłosiło się ponad 2 tys. doktorantów i młodych naukowców z całej Polski. Spośród nich wyłoniono tylko 100, którzy skorzystają ze specjalistycznych szkoleń w najlepszych ośrodkach na całym świecie. W gronie najlepszych osób znalazł się m.in. dr Lech Żukowski, psycholog i prawnik z Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

– To ogromne wyróżnienie – mówi dr Lech Żukowski.

Aby zakwalifikować się do grona najlepszych, trzeba było przejść wieloetapowy, skomplikowany konkurs. Organizatorzy wymagali przesłania wielu stron materiałów. Każdy z kandydatów musiał udokumentować swoją karierę naukową oraz doświadczenie, jako trenera personalnego.

– W II etapie konkursu prowadzono z nami wideokonferencje i rozmowy rekrutacyjne. To był żmudny i bardzo długi proces. Dla mnie szczególnie trudny, bo w tym samym czasie przygotowywałem się do obrony rozprawy doktorskiej – dodaje dr Żukowski.

Wysiłek się opłacił, bo wykładowca WSPiA znalazł się w gronie 100 osób z całej Polski, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

– Dzięki temu w październiku tego roku wyjeżdżam na trzytygodniowe szkolenie do prestiżowej Ivey Business School w Kanadzie. Będzie to szkolenie trenerskie z zakresu tzw. kompetencji miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką – tłumaczy dr Lech Żukowski.

Wiedzę zdobytą na szkoleniu w Kanadzie będzie przekazywał studentom podczas zajęć m.in. z psychologii, psychologii stresu czy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Dr Lech Żukowski od wielu lat pracuje w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Katedrze Nauk o Zarządzaniu i Ekonomii. W lipcu tego roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych w naszej uczelni.

Projekt „TransFormation.doc” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama