W jednych szkołach maturzyści zacierają ręce, w innych słychać raczej zgrzytanie zębami. Znane są wyniki matur w rzeszowskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Ich zestawienie udostępnił nam rzeszowski wydział edukacji. Uwaga: obejmuje tylko te szkoły, którymi zarządza miasto. Co z niego wynika?

Na razie ogólnie. W tym roku do matury – w liceach i technikach – podeszło w Rzeszowie 2984 maturzystów. To ok. 94 proc. wszystkich absolwentów. Przez maturę nie przebrnęło aż 518 uczniów. Ogólna zdawalność to 82,64 proc.

I właściwie jest się z czego cieszyć. Rzeszowskie szkoły są dużo powyżej średniej, zarówno w kraju, na terenie podległym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie a także w całym województwie (tu te średnie rozłożyły się odpowiednio: 75 proc, 74 proc, 75 proc).

Na Podkarpaciu egzamin obowiązkowy z języka polskiego zdało 98 proc. uczniów, a obowiązkową matematykę oblało aż 17 proc. maturzystów. 19 proc. wszystkich zdających może w sierpniu podejść do egzaminu poprawkowego. Egzamin za rok będzie mogło zdawać ponad 1100 uczniów, którzy nie zaliczyli egzaminu z więcej niż z jednego przedmiotu.

Licea a technika

Ogólne wyniki zdawalności tegorocznych matur dosyć różnią się, jeśli chodzi o typy szkół.

Egzamin dojrzałości zdało 87,29 proc rzeszowskich licealistów. Na 1920 zdających, wpadkę zaliczyło 244. W przypadku techników, wskaźnik wyniósł 74,25 proc. Tu maturę zdawało 1064 uczniów. Przez maturę nie przebrnęło 274.

Dodajmy, że rozbicie wyników matur na licea i technika jest zasadne, ponieważ w tym roku licealici zdawali egzamin według nowej formuły a uczniowie techników jeszcze w starej.

Jeszcze większe różnice w wynikach matur można zobaczyć, kiedy przyjrzymy się im w rozbiciu na poszczególne szkoły.

W tym roku bezkonkurencyjnie poradzili sobie maturzyści z II LO. Procentowo zaliczyli niemal idealny wynik – 99,46 proc. Pecha miało tylko dwóch uczniów. Później raczej bez niespodzianek. Na kolejnych miejscach uplasowały się licea IV, I i III. W tych dwóch pierwszych zdawalność przekroczyła 96 proc. W III LO wyniosła ponad 91 proc.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

I to właściwie tyle radości. Teraz outsiderzy.

Mówiąc łagodnie, tegorocznej matury do udanych nie zaliczą licea – VII, XI i XIV.

I tu uwaga – naprawdę mówiąc łagodnie! W VII LO maturę zdało niespełna 28 proc. maturzystów. Na 44., którzy do niej podeszli, na egzaminie padło aż 31!

Dużo lepiej nie było też w XI LO – wynik to ok. 35 proc. Trochę lepiej było w XIV LO, ale i tam matury nie zaliczyła nawet połowa zdających (nieco ponad 46 proc.)

Jak wypadły technika?

I tu różnice w wynikach poszczególnych szkół są dosyć duże. Jednak w przypadku techników, żadna z nich nie zaliczyła spektakularnej klapy. We wszystkich zdawalność przekroczyła 50 proc.

Oczywiście i tutaj są spore rozbieżności. Najlepiej matura wypadła w Technikum nr 7 (ZSM). Maturę zdało blisko 91 proc. Płakać nie będą też (oprócz tych, którym powinęła się noga) w Technikum nr 6 („Elektronik”) – ponad 82,5 proc a także w Technikum nr 8 („Energetyk”) – prawie 87 proc.

Najgorzej matura poszła uczniom w Technikum nr 10 (ZS Spoż.) – niecałe 52 proc. i w Technikum nr 11 (ZS Samoch.) – nieco ponad 59 proc.

Pozostałe technika uplasowały się mniej więcej na poziomie średniej.

Szczegółowe wyniki egzaminów w Rzeszowie TUTAJ.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama