Zdjęcie: Materiały prasowe
Reklama

25 mln zł z unijnych funduszy trafi do przedsiębiorców z województwa podkarpackiego w formie pożyczek na cele rozwojowe na preferencyjnych warunkach.

Zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR)  w Rzeszowie od kilku tygodni przyjmuje  wnioski od przedsiębiorców na wypłaty unijnych pożyczek. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dla kogo i na co

Pożyczki – do 120 000 zł  – mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego, przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą po nie mogły sięgnąć firmy, które potrzebują kapitału do dalszego rozwoju, w tym na zakup środków trwałych m.in. maszyn i urządzeń, samochodów dostawczych, busów, sprzętu specjalistycznego lub oprogramowania IT. Pieniądze z pożyczek można także przeznaczyć na środki obrotowe związane z rozwojem przedsiębiorstwa (zakup towarów), wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub inwestycje, które zwiększą skalę ich działalności np. otwarcie nowej lokalizacji firmy.

– Obecnie maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 tys. zł, a okres spłaty 5 lat. Przedsiębiorcy zainteresowani są także wyższymi kwotami finansowania nawet do 1 mln zł, dlatego Urząd Marszałkowski wspólnie z BGK prowadzi intensywne działania zmierzające do podwyższenia maksymalnej kwoty pożyczki do 500 tys. zł, co pozwoli na realizację także bardziej ambitnych inwestycji w regionie, przy wykorzystaniu tego preferencyjnego instrumentu – informuje Marek Nowak Dyrektor Funduszu Pożyczkowego LFR w Rzeszowie.

– Jeden przedsiębiorca może złożyć u nas 2 wnioski, co pozwala na uzyskanie dwukrotności maksymalnej kwoty pożyczki czyli obecnie 240 tys. zł.

Preferencyjne zasady: tylko 1,85% i 0 zł prowizji

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać pożyczkę na preferencyjnych zasadach z oprocentowaniem stałym 1,85% w skali roku, które jest znacznie niższe od oprocentowania na zasadach rynkowych. Wyróżnikiem tej formy wsparcia obok niskiego oprocentowania, jest brak opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczek, co znacznie obniża koszty w prowadzonej działalności gospodarczej i zwiększa konkurencyjność na rynku. Preferencyjne środki z pożyczki można przeznaczyć na sfinansowanie nawet 100% wartości inwestycji, z okresem spłaty do 5 lat. Kolejnym wyróżnikiem tego instrumentu jest karencja w spłacie nawet do 6 miesięcy, czyli spłatę kapitału pożyczki można rozpocząć dopiero po pół roku od otrzymania pieniędzy.

Nowy rok, nowe inwestycje

Coraz częściej obok kredytów bankowych, firmy poszukują nowych możliwości finansowania rozwoju poprzez wykorzystanie unijnych pożyczek z RPO Województwa Podkarpackiego, które są na wyciągnięcie ręki dla większości z nich.

– Dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego opracowaliśmy prosty i przejrzysty wniosek, który liczy tylko 4 strony. Dodatkowo nasi Doradcy bezpłatnie pomagają przedsiębiorcom przy jego wypełnieniu, tak aby każdy zainteresowany mógł sprawnie złożyć wniosek o unijną pożyczkę – podkreślił M. Nowak z LFR.

– W pierwszych tygodniach przyjmowania wniosków dostrzegamy bardzo duże zainteresowanie preferencyjnymi pożyczkami w szczególności w branżach: budowlanej, produkcyjnej, gastronomicznej, transportowej i IT. Dlatego uruchomiliśmy specjalny numer telefonu informacyjnego 17-853-59-17 dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego, pod którym zainteresowani mogą zasięgnąć informacji jak przystępnie i sprawnie uzyskać taką pożyczkę – dodaje Marek Nowak.

Zdjęcie: materiały prasowe

Kto udziela pożyczek

Udzielaniem pożyczek w Rzeszowie zajmuje się Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju, wyłoniony przez BGK w postępowaniu przetargowym. Oprócz Oddziału w Rzeszowie, informacji o tym instrumencie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta Funduszu w 8 miastach regionu – lista adresów biur dostępna jest na stronie:

Fundusz Pożyczkowy LFR działa na rynku już od 2001 r. i swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych, udziela niskooprocentowanych pożyczek na rozwój działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Od momentu powstania udzielił już ponad 2800 pożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę 195 mln złotych, co plasuje go w czołówce wśród tego typu instytucji w kraju. LFR jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, zrzeszającego najbardziej aktywne i transparentnie działające fundusze pożyczkowe w Polsce.

Reklama