Zdjęcie: Anna Magda / Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Reklama

23 radnych było za, siedmiu przeciw, dwóch się wstrzymało od głosu. Radni udzielili zarządowi województwa także wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna odbyła się w poniedziałek, 24 czerwca. Przed głosowaniem marszałek Władysław Ortyl (PiS) przedstawił radnym główne punkty ponad 300-stronicowego raportu o stanie województwa za ubiegły rok. 

– Województwo ma dobre podstawy społeczno-gospodarcze na tle zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, które pozwalają zakładać kontynuację dotychczasowej pozytywnej trajektorii rozwoju – mówił Ortyl. 

Zwrócił uwagę, że w każdej z prezentowanych w raporcie polityk wojewódzkich zadania były skutecznie realizowane.

– Tendencje rozwojowe ukazuje fakt, że w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021 w województwie podkarpackim zanotowano wzrost PKB na 1 mieszkańca. Trajektoria rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego jest dobra – ocenił marszałek.

Podkreślił, że pokazuje to wyraźnie, że gospodarka regionalna odrobiła straty po pandemii COVID-19.

– Widać tu pozytywny wpływ wprowadzenia tarcz antykryzysowych na poziomie krajowym i regionalnym. Jesteśmy na etapie zakończenia perspektywy unijnej na lata 2014-2020 oraz rozpoczęliśmy perspektywę na lata 2021-2027. Jednocześnie trwa debata o przyszłości Polityki Spójności – powiedział Ortyl.

Z kolei przedstawiając wykonanie budżetu województwa w 2023 roku marszałek podkreślił, że został on wykonany na poziomie 100 proc. w zakresie dochodów oraz na poziomie ponad 93 proc. w zakresie wydatków. – W tym wydatki majątkowe, czyli przeznaczone na inwestycje sięgnęły poziomu 93 proc. – prawie 1,3 mld zł – przekazał marszałek Ortyl.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Dodał, że z tej kwoty m.in. na realizację projektów własnych samorządu województwa przy udziale pieniędzy Unii Europejskiej wydano 896,8 mln zł, w tym m.in. na kolejowe ponad 633 mln zł, drogowe – prawie 206 mln zł, informatyczne – ponad 24 mln zł.

Zaś na realizację projektów własnych bez udziału środków unijnych – 380,6 mln zł, w tym najwięcej na inwestycje drogowe – prawie 210 mln zł, z zakresu ochrony zdrowia– 109,6 mln zł, czy inwestycje z zakresu kultury – 17,3 mln zł.

Podsumowując swoje wystąpienie marszałek ocenił, że w kontekście przyszłości regionalnej gospodarki, Podkarpackie „może się charakteryzować jako region innowacji”. Zauważył, że potwierdziła to prezentacja dokonana przez komisarz UE ds. Polityki Regionalnej Elise Ferreirę podczas ostatniego zgromadzenia Europejskiego Komitetu Regionów.

– Podkarpacie znalazło się tam wśród tych europejskich regionów, które można scharakteryzować jako doliny innowacji. To cieszy, że Komisja Europejska nas dostrzega w takim kontekście – zaznaczył marszałek.

Po jego wystąpieniu nastąpiła wielogodzinna debata, a po niej głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i przyznaniem zarządowi absolutorium. Za udzieleniem zarządowi absolutorium było 23 radnych, siedmiu przeciw, dwóch się wstrzymało od głosu. Zarząd otrzymał od sejmiku województwa także wotum zaufania.

W 33-osobowym sejmiku PiS ma 21 radnych, KO – sześciu, Trzecia Droga – czterech, Konfederacja – dwóch. Po wyborach z 7 kwietnia, zmienił się skład zarządu: marszałkiem pozostał Władysław Ortyl, wicemarszałkiem – Piotr Pilch, nowym został Karol Ożóg, w zarządzie pozostała Anna Huk, do zarządu weszła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Agnieszka Pipała (PAP), RzN

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama