Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

Lex Master to tytuł ogólnopolskiego konkursu wiedzy prawniczej, który organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Nagrodą główną są dwa roczne stypendia w wysokości 3 tys. zł.

W konkursie uczestniczyć będą mogli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W trzech etapach zmierzą się z różnymi dziedzinami prawa. Konkurs Lex Master jest finansowany w ramach programu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem konkursu organizowanego przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości jest szerzenie wśród uczniów wiedzy prawniczej.

Dwa etapy konkursu

Rekrutacja już ruszyła. Kończy się 6 października 2015 r. Dwa pierwsze etapy konkursu zorganizowane zostaną on-line za pomocą platformy e-learningowej. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami testowymi zadawanymi przez superbohaterów symbolizujących poszczególne dziedziny prawa.

W I etapie, który odbędzie się 8 października, uczniowie będą mieli 45 minut na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań jednokrotnego wyboru. W II etapie uczestnicy konkursu w ciągu 45 minut będą musieli odpowiedzieć na jak najwięcej pytań testowych. Za poprawną odpowiedź przyznany będzie punkt, za błędną natomiast punkt będzie odejmowany.

Po osiągnięciu wymaganej liczby punktów uczestnik przejdzie na drugi poziom II etapu, w którym będzie rozwiązywał pytania problemowe i casusy. II etap konkursu Lex Master odbędzie się 5 listopada 2015 r.

Nagrodą dwa roczne stypendia

Finał odbędzie się 17 grudnia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Finaliści będą odpowiadać na zestawy pytań problemowych i casusów przed specjalną komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin prawa.

Nagrodą główną w konkursie Lex Master są dwa roczne stypendia w wysokości 3 tys. zł. Stypendium otrzyma najlepszy uczeń gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Dodatkowo udział w konkursie pozwoli na kształtowanie u uczniów umiejętność podejmowania świadomych decyzji oraz poszukiwania informacji. Są to umiejętności bardzo istotne w wykonywaniu zawodów prawniczych, czy też w funkcjonowaniu rzeczywistości prawnej.

Konkurs będzie obejmował nie tylko zagadnienia, które uczniowie poznają w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Czego spodziewać się w finale?

Aby dostać się do finału Lex Master uczniowie będą musieli wykazać wiedzą z zakresu: prawoznawstwa, praw człowieka, prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego, gospodarczego, finansowego czy prawa międzynarodowego.

Organizatorzy Lex Master szczególny akcent chcą jednak położyć na zagadnienia, które mogą być ważne dla młodych ludzi.

Pytania będą więc dotyczyły np. praw konsumenta, zasad zawierania umów, pojawią się także zagadnienia z zakresu np. ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, cyberprzestępczości; praw pracownika; podatku dochodowego; przedsiębiorczości i prawa wykroczeń.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie www.lexmaster.wspia.eu, na Facebooku i Twitterze.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama