Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Reklama

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Ślubuję!” – w miniony  piątek tymi słowami ze służbą przywitało się 119 nowych funkcjonariuszy policji. Po wieloetapowy proces rekrutacji dla 84 mężczyzn i 35 kobiet nadszedł dzień, w którym odebrali legitymacje służbowe.

Świeżo upieczeni funkcjonariusze rozpoczną teraz półroczne szkolenie podstawowe, które będzie stanowiło przygotowanie do pełnienia przyszłych obowiązków. Po jego zakończeniu trafią do Oddziału Prewencji Policji oraz komend miejskich i powiatowych na terenie Podkarpacia.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

„Ceremonia ślubowania to nie tylko podniosłe słowa, ale przede wszystkim zobowiązanie do podjęcia odpowiedzialności za drugiego człowieka, również za kolegę z patrolu. To wyzwania stojące  przed Wami w codziennej służbie. Słowa ślubowania zobowiązują, by w każdej sytuacji pamiętać o honorze, godności i dobrym imieniu policyjnej służby” – tymi słowami wyjątkowości uroczystości podkreślił Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, mł. insp. Henryk Moskwa.

Był to jeden z największych jednorazowych naborów funkcjonariuszy do służby w policji na Podkarpaciu w ostatnich latach. Do końca 2018 roku zaplanowano przyjęcie kolejnych 97 osób.

AM

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama