Regionalny Program Operacyjny naszego województwa został w 93 procentach zrealizowany. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce w długości dróg zmodernizowanych za unijne pieniądze. Do 2020 roku do wykorzystania będziemy mieli ponad 2 mld euro. 

Podkarpacie w latach 2007-2013 do wydania z RPO dostało ok. 1,2 mld euro. Ta góra pieniędzy jest kontrolowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. To samorząd decyduje, jak podzielić pieniędzy, które zdobywali m.in. przedsiębiorcy, uczelnie, lokalne samorządy, czy szpitale. Od początku trwania RPO samorząd podkarpacki ogłosił 70 konkursów. Na urzędnicze biurka trafiło do rozpatrzenia 4637 projektów warte ponad 6,8 mld złotych. Podpisano 2188 umów na kwotę przeszło 4,6 mld zł. To oznacza, że RPO Podkarpacia w 93 procentach został już zrealizowany. Z podpisanych umów zakończono 1488 projektów. Ci, którzy otrzymali pieniądze, zadeklarowali, że stworzą około 4,4 tys. miejsc pracy.

Co na dało to unijne wsparcie? Za dotacje dla 637 podmiotów gospodarczych na rynek trafi docelowo ponad tysiąc nowych produktów oraz zostanie wdrożonych 303 sztuk nowych technologii. Zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce wśród województw pod względem długości zmodernizowanych dróg współfinansowanych z RPO. Przebudowano ponad 882 km dróg gminnych i powiatowych oraz wybudowano blisko 68 km nowych dróg. Zakupiono też 81 jednostek taboru komunikacji miejskiej.

Wybudowano lub zmodernizowano już 433 km sieci wodociągowej. W sumie będzie to ponad 862 km sieci, z której skorzysta ponad 167 tysięcy osób. Na tle innych regionów odnotowaliśmy największy postęp w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wybudowanych będzie ponad 1 547 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 10 oczyszczalni ścieków.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

To nie wszystko. Wybudowanych lub zmodernizowanych zostanie ponad 32 km wałów przeciwpowodziowych, które obejmą ochroną ponad 42 tys. mieszkańców Podkarpacia. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 160 mln PLN. Z pieniędzy unijnych zakupiono też 157 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

Obecnie realizowanych jest 57 projektów informatycznych na ponad 260 mln zł, dzięki którym zostanie uruchomionych 878 usług on-line. Za unijne funduszowe przebudowano 29 obiektów ochrony zdrowia. 33 instytucje otrzymają specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu zostanie przeprowadzonych ponad 470 tysięcy specjalistycznych badań medycznych rocznie. RPO to także pieniądze podzielone na kulturę i turystykę. 70 projektami na ponad 145 mln zł objęto 101 obiektów dziedzictwa kulturowego. Ponad 330 tysięcy osób skorzysta z produktów turystycznych.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dostaniemy jeszcze więcej pieniędzy – ponad 2 mld euro. „Przyszła perspektywa finansowa będzie cechowała się trochę innym podejściem niż dotychczas. Będzie konieczne przeniesienie w niej środka ciężkości na wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, na tworzenie miejsc pracy. I tak na przykład zmienią się relacje uczelni wyższych z przedsiębiorcami, którzy to będą decydować o tym, jakie badania będą zlecane uczelniom” – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama