Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, otrzymał nagrodę Primus Innovatorum 2013 (Transport, Logistyka i Infrastruktura) za wieloletnią działalność w promowaniu innowacji w tych dziedzinach.

Nagrodę przyznano Ferencowi 5 grudnia w Warszawie podczas II Forum Innowacji Transportowych. Jest ono organizowane pod honorowym patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Komisji Europejskiej, polskich ministrów, posłów i senatorów RP, uniwersytetów i politechnik oraz organizacji biznesowych krajowych i zagranicznych, a także sektora prywatnego, centrów naukowo-przemysłowych, stowarzyszeń, klastrów oraz organizacji pozarządowych.

W czasie II Forum przyznane są: Nagroda Primus Innovatorum 2013 – Transport i Infrastruktura (dla osób lub instytucji mających wybitne osiągnięcia lub odgrywających szczególną rolę we wspieraniu interdyscyplinarnych, innowacyjnych rozwiązań w transporcie, logistyce i infrastrukturze) oraz Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2013 i tytuły Ambasadorów Innowacyjności w Transporcie 2013 (za najciekawsze innowacyjne projekty oraz rozwiązania w transporcie, logistyce i infrastrukturze).

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Nagrody przyznawane są przez kapitułę składającą się z kilkunastu prominentnych naukowców i wybitnych praktyków gospodarczych zajmujących się tymi dziedzinami.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama