Mamy już Radę Seniorów, a niedługo powinien w Rzeszowie ruszyć program Rzeszowska Karta Seniora. Główne założenia były omawiane podczas obrad Komisji Rodziny.

Karta Seniora daje ludziom starszym konkretne oszczędności finansowe, mające miejsce każdego dnia przy okazji korzystania z bardzo wielu różnych instytucji czy podczas zwyczajnego robienia zakupów. Jednocześnie poprzez odpowiedni system preferencji zachęca seniorów do zwiększenia aktywności i lepszego dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, a także poprawy warunków bytowych i obniżenia kosztów życia.

Stosowny projekt uchwały został przygotowany przeze mnie i zaprezentowany na ostatnim posiedzeniu Komisji Rodziny. Teraz czekamy m.in. na opinię Radu Seniorów, co powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

W ramach tego programu osoby starsze mogą korzystać z wielu różnych ulg i zniżek, które mogą być przygotowane zarówno przez instytucje miejskie, jak i firmy komercyjne. Mogą to być zniżki procentowe lub kwotowe, a ich efektem jest łatwiejszy dostęp do wybranych usług lub towarów, np. w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w przychodniach rehabilitacyjnych, w gabinetach stomatologicznych, w instytucjach kultury, w restauracjach, w sklepach i wielu innych. Dodatkowo partnerzy tego projektu – po uprzednim zgłoszeniu woli współpracy na rzecz osób starszych – uzyskują pewną promocję poprzez umieszczenie na internetowych stronach miejskich jako firmy przyjazne seniorom.

Miejska Karta Seniora funkcjonuje już w wielu miastach Polski. Do jej wdrożenia konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały wraz z odpowiednim załącznikiem.

Mam nadzieję, że wkrótce taką uchwałę podejmiemy.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama