Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poszukuje firm, które chcą prowadzić stacje paliw w Miejscach Obsługi Podróżnych przy podkarpackim odcinku autostrady A4. 

GDDKiA ogłosiła we wtorek przetarg na dzierżawę sześciu MOP-ów. Oferty można składać do 15 lipca br. Chodzi o MOP-y, które mają drugą i trzecią kategorię i docelowo mają przy nich powstać stacje paliw. Pierwszą stację na podkarpackim odcinku A4 uruchomił Orlen w listopadzie 2018 roku na MOP Palikówka

Orlen wybuduje także drugą stację na MOP Paszczyna Północ. Koncern w tej chwili projektuje inwestycję. – Roboty budowlane rozpoczną się w trzecim kwartale br. po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu wszelkich zezwoleń – poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Druga stacja Orlenu ma być uruchomiona na początku 2020 roku. Teraz GDDKiA chce znaleźć dzierżawców na sześć kolejnych MOP-ów: 

– MOP Paszczyna Południe na odcinku węzeł Dębica Wschód – węzeł Rzeszów Zachód, 

– MOP Łukawiec na odcinku węzeł Rzeszów Wschód – węzeł Jarosław Zachód, 

– MOP Cieszacin na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl, 

– MOP Pawłosiów na odcinku węzeł Jarosław Zachód – węzeł Przemyśl,

– MOP Chotyniec na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa,

– MOP Hruszowice na odcinku węzeł Przemyśl – węzeł Korczowa.

Docelowo na trasie podkarpackiego odcinka A4 ma być osiem stacji paliw. Przetarg na dzierżawę MOP-ów był już kilka razy ogłaszany. W nowym GDDKiA wprowadziła zmiany, m.in. czas budowy stacji paliw wydłużono o pół roku – do 24 miesięcy. Wprowadzono też korzystniejszy system naliczania czynszu od przychodu. Będzie naliczany od momentu, gdy dzierżawca osiągnie przychód od sprzedaży paliw 10 mln zł w danym roku kalendarzowym.

Umowa dzierżawy MOP-ów będzie zawierana na 20 lat z możliwością przedłużenia o dodatkowe 10 lat. 

W tej chwili kierowcy podróżujący podkarpackim odcinkiem A4 mogą korzystać z ośmiu par MOP-ów (Jastrząbka/Jawornik, Paszczyna Płn./Paszczyna Płd., Bratkowice/Dąbry, Łukawiec/Palikówka, Budy/Młyniska, Pawłosiów/Cieszacin, Zamiechów/Kaszyce, Chotyniec/Hruszowice). W większości są to MOP-y pierwszej kategorii, czyli wyposażone w w parking dla osobówek, autobusów, toalety i oświetlenie. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama