Nawet 800 tys. zł będą mogli otrzymać ci, którzy mają innowacyjny pomysł na rozwój własnego biznesu. Nabór wniosków rozpocznie się w marcu.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalna wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym otrzymały prawie 8 mln zł z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej. RARR i KPT pieniądze przeznaczą na rozwój przedsiębiorczości w województwie podkarpackim i świętokrzyskim, którego celem jest tworzenie „Platform startowych dla nowych pomysłów”.

Plan zakłada, że wsparcie finansowe otrzyma 60 młodych przedsiębiorców. Pieniądze trafią do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, mają innowacyjne pomysły na rozwój własnego biznesu.  Autorzy najlepszych pomysłów biznesowych uzyskają kompleksowe wsparcie.

Planowana pomoc będzie się rozpoczynać od założenia start-upu na bazie innowacyjnego pomysłu, który przeszedł pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do wsparcia oraz przygotowania dla niego szczegółowego programu wdrażania przez wyznaczonego opiekuna.

Wsparcie będzie obejmowało: mentoring (sesje indywidualne i grupowe), coaching biznesowy, marketingowy, finansowy, technologiczny oraz specjalistyczne usługi wynikające z zapotrzebowania przedsiębiorcy i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Przedsiębiorcy dostaną wsparcie  techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe, prawne, w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego.

Pomoc obejmowała będzie także weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, segmentacja klientów, weryfikacja przychodów, kosztów, innych wskaźników, oraz uzupełniająco podstawowe usługi inkubacji (np. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe i doradcze).

Okres inkubacji i pracy nad rozwojem pomysłu w celu przygotowania produktu bądź usługi będzie mógł obejmować maksymalnie 10 miesięcy.

Wsparcie będzie skierowane do osób do 35. roku życia, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce wschodniej. Podstawowym kryterium oceny pomysłów będzie ich innowacyjność oraz możliwość osiągnięcia komercyjnego sukcesu.

W grupie ekspertów oceniających nowe pomysły zasiadać będą m.in. doświadczeni przedsiębiorcy, praktycy biznesu oraz eksperci branżowi. Priorytetowo traktowane będą koncepcje wpisujące się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski wschodniej (podkarpackie i świętokrzyskie).

Początkujący przedsiębiorcy gotowi do wejścia na rynek będą mogli liczyć na dalszą pomoc w drugiej części programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Będzie to dotacja na początkową działalność firmy.

Początkujący przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia przez okres dwóch lat (maksymalnie). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla tego etapu została ustalona na poziomie 50 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 800 tys. zł. Nabór pomysłów rozpocznie się w marcu.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama