Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Są chętni do wstąpienia w szeregi Legii Akademickiej? Politechnika Rzeszowska do 10 marca przedłużyła nabór dla wszystkich studentów uczelni publicznych i niepublicznych.

Do tej pory do Legii Akademickiej zapisało się ponad 100 osób. 5 marca br. w auli V-1 PRz (al. Powstańców Warszawy 12) wykład na temat szkolenia wojskowego studentów w Legii Akademickiej wygłosi płk. dr inż. Marek Barć, kierownik Biura ds. Legii Akademickiej na PRz. Wykład rozpocznie się o godz. 12:00 i potrwa dwie godziny. 

Program pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2018 roku pilotażowego projektu edukacji wojskowej studentów. Szkolenie będzie się dzieliło na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Zajęcia na Politechnice Rzeszowskiej odbędą się w formie wykładów w II semestrze roku akademickiego 2018/2019.

Po zaliczeniu części teoretycznej student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych czy ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i złożeniem przysięgi.

Osoby, które nie posiadają orzeczonej kategorii zdrowia, muszą zgłosić się do najbliższej macierzystej Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w celu ustalenia zdolności.

Uzupełniony wniosek należy składać do 10 marca osobiście w biurze „Legii Akademickiej” PRz przy ul. Akademicka 2, budynek Arcus, pokój 104, bądź przesłać e-mailem na adres m.nowak@prz.edu.pl lub wysłać pocztą tradycyjną.

Według założeń, w tej edycji programu zostanie przeszkolonych około 5 tysięcy studentów. To jeden z kluczowych programów Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma służyć odbudowie rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w korpusach osobowych oficerów i podoficerów rezerwy. Pilotażowa edycja, w której udział wzięło 3487 studentów, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Program będzie kontynuowany co najmniej do 2021 roku.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama