Fot. Sebastian Fiedorek / Rzeszów News. Na zdjęciu Ewa Leniart

Fatalna wiadomość dla mieszkańców Malawy i Kielanówki. Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, negatywnie zaopiniowała przyłączenie obu sołectw do Rzeszowa.

O swojej decyzji Ewa Leniart (PiS) poinformowała we wtorek w towarzystwie Pawła Szefernakera, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, który nadzoruje zmianę granic. Leniart pozytywnie zaopiniowała włączenie do Rzeszowa tylko sołectwa Racławówka Doły z gminy Boguchwała.

Leniart nie dała „zielonego światła”, by do stolicy województwa z tej samej gminy przyłączyć także sołectwo Kielanówka, a z gminy Krasne – sołectwo Malawa. O przyłączenie wszystkich trzech miejscowości do Rzeszowa miasto wystąpiło do wojewody. Ewa Leniart po raz kolejny w ostatnich latach tylko w niewielkiej części uwzględniła wnioski ratusza. 

Leniart twierdzi, że swoją decyzję podjęła po „głębokiej” analizie. Tłumaczyła, dlaczego zgadza się na przyłączenie Racławówki Doły do Rzeszowa. – Sołectwo to jest powiązane funkcjonalnie z Rzeszowem. Część zabudowy tego sołectwa stanowi kontynuację dzisiejszego osiedla Zwięczyca – mówiła wojewoda. 

Dodała, że znaczna część mieszkańców Racławówki Doły ma dostarczaną wodę z Rzeszowa i korzysta z rzeszowskiej oczyszczalni ścieków. Ponadto, Racławówkę obsługuje miejska linia autobusowa nr 28. – Również ponad 120 dzieci z Racławówki uczęszcza do rzeszowskich przedszkoli oraz szkół – uzasadniała Ewa Leniart. 

Gmina Boguchwała, na skutek odłączenia od niej Racławówki, straci około dwa procent dochodów, ale według wojewody nie wpłynie to znacząco na sytuację gminnego budżetu. Leniart skrytykowała też dotychczasową politykę miasta w jego poszerzaniu. – Nieprzemyślana, bez strategii, konfliktowa z ościennymi gminami – tak ją podsumowała.

Leniart nie zgodziła się na przyłączenie Malawy do Rzeszowa, bo uznała, że byłoby to sprzeczne z większym planem – przyłączenia całej gminy Krasne do Rzeszowa, a ten kierunek Leniart akurat już popiera. Wojewoda nie powiedziała natomiast, dlaczego negatywnie zaopiniowała przyłączenie Kielanówki do Rzeszowa. 

Teraz opinię w sprawie poszerzenia Rzeszowa wyda Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Opinia wojewody jest dla nas wiążąca – mówi Paweł Szefernaker, co oznacza, że od stycznia 2022 roku do Rzeszowa zostanie przyłączona tylko Racławówka Doły. Ostateczną decyzję w tej sprawie do końca lipca podejmie rząd. 

Jeżeli rząd wyrazi zgodę na włączenie Racławówki do Rzeszowa, to stolicy Podkarpacia przybędzie około 400 mieszkańców, a jego powierzchnia zwiększy się o 164,30 ha.   

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama