Reklama

Pierwsze prace zostały zakończone i na najbliższej, dodatkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa (15. kwietnia godz. 16.00) będzie rozpatrywana uchwała o przeprowadzeniu konsultacji ws Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Parę słów na ten temat poniżej.

Zapyta ktoś, dlaczego tak szybko, skoro zadania z pierwszej edycji jeszcze nie zostały dobrze uruchomione. Otóż główną przyczyną jest pragnienie, aby w głosowaniu mogły wziąć udział jak najszersze rzesze naszych studentów. Aby to było możliwe, głosowanie musi się odbyć przed wakacjami, albo w październiku. Skoro jednak chcemy te zadania wpisać już do projektu budżetu na 2015 rok, który musi być złożony Radzie do 15. listopada oraz uwzględnimy, że prawdopodobnie 16. listopada odbędą się wybory samorządowe, to termin październikowy jest zbyt późny. Trzeba więc było przyjąć, że głosowanie na zaproponowane zadania powinno  się odbyć w czerwcu. W efekcie, wyszło nam, że chcąc spokojnie całą operację przeprowadzić, już trzeba się spieszyć.

Dlatego radni – członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – przygotowali zmodyfikowaną propozycję uchwały i przesłali ją Radzie Miasta. A oto jej treść:  RBO 2015 projekt Czy i jak Rada ją zmodyfikuje, zobaczymy. Tutaj chciałbym czytelników zachęcić do zgłaszania własnych uwag i propozycji.  Jeśli wpłynęłyby do poniedziałku 14. kwietnia, to postaramy się je rozpatrzyć jeszcze przed sesją.  Mailowo najlepiej na adres rbo@erzeszow.pl. Podstawowe ustalenia tego projektu oraz różnice w stosunku do poprzedniego rozwiązania są takie.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!
 1. Kwota budżetu wyniesie 6,5 mln zł i zostanie podzielona na dwie oddzielne kategorie: 1 – zadania inwestycyjne i 2 – zadania społeczne (miękkie).
 2. Na zadania społeczne zostanie przeznaczone 500 tys. zł.
 3. Informacje o wpływających zadaniach oraz decyzjach Komisji będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej RBO.
 4. Nie będzie przydziału wyodrębnionych środków na poszczególne osiedla.
 5. Nie będzie limitu kwoty na jedno zadanie.
 6. Każdy mieszkaniec będzie dysponował 2 głosami.
 7. Zostanie wprowadzone głosowanie elektroniczne.
 8. Głosy papierowe będą oddawane do zapieczętowanych urn.
 9. Harmonogram prac zakłada, że propozycje zadań będzie można zgłaszać od (mniej więcej) 5. do 19. maja, a głosowanie odbędzie się pomiędzy 16, a 30. czerwca.
 10. Prezydent będzie zobowiązany do zapewnienia wsparcia mieszkańcom dla określenia czy ich propozycja zadania spełnia kryteria RBO.
 11. Karta do glosowania nie będzie zawierać listy zadań. Lista będzie dostępna w internecie i w punktach głosowania.

Podkreślam – to jest projekt. Rada może go jeszcze dowolnie zmienić, a nawet ostateczne głosowanie odsunąć.

Z mojego punktu widzenia największą nowością jest możliwość głosowania elektronicznego – bez konieczności drukowania i skanowania kart do głosowania. Jak dokładnie to będzie wyglądać, jeszcze nie wiem. W każdym razie służby informatyczne deklarują, że przygotują na czas odpowiednie rozwiązanie. Nie ulega wątpliwości, że znacznie ułatwiłoby to nam liczenie głosów, a może się też przyczynić do zwiększenia ilości głosujących.

 

 

Reklama