Najnowsze decyzje wyborcze i powyborcze mogą stworzyć w niedalekiej przyszłości bardzo ciekawą sytuację w Rzeszowie. Pojawia się realna szansa na zmiany.

Już same wyniki głosowania w stolicy naszego województwa mogą wyglądać – wprawdzie na razie dosyć nieśmiało, ale jednoznacznie – na zapoczątkowanie pewnego trendu, ukierunkowanego na zmiany. Podtrzymaniu i wzmocnieniu tych tendencji mogą służyć najnowsze nominacje w samorządzie Województwa.

Chodzi przede wszystkim o skład personalny, jak i terytorialny Zarządu Województwa. Bardzo wyraźnie nastąpiło docenienie znaczenia stolicy regionu – na wicemarszałka powołano Wojciecha Buczaka z Rzeszowa, zaś członkiem Zarządu został Stanisław Kruczek z Tyczyna. Jednocześnie przewodniczącym największego klubu radnych w sejmiku został Jerzy Cypryś, poprzedni przewodniczący największego klubu radnych w Radzie Miasta. Takie decyzje wzmacniają rolę i funkcję grodu nad Wisłokiem, a zarazem dają możliwość postawienia na nowoczesny i autentyczny rozwój miasta, z pełnym wykorzystaniem jego potencjału gospodarczego i metropolitalnego.

Szczególnie istotne jest to w kontekście nowej perspektywy unijnej i związanych z nią ogromnych środków finansowych, w czym kluczową przecież rolę odgrywał będzie samorząd województwa. Pojawia się ogromna szansa dla Rzeszowa, co w konsekwencji może poważnie wpłynąć na preferencje wyborcze mieszkańców.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama