Fot. PKP Polskie Linie Kolejowe. Na zdjęciu most w Boguchwale
Reklama

Od 22 czerwca podróżni już bez komunikacji zastępczej pojadą z Rzeszowa do Jasła. Trwają intensywne prace na odcinku Boguchwała – Czudec. 

Na trasie kolejowej Rzeszów – Jasło będą trzy dodatkowe nowe przystanki: Zaborów Błonia, Markuszowa i Jasło Fabryczne. Wykonawca już pracuje przy budowie nowych peronów. Przebudowywane są także stare obiekty na przystankach w miejscowościach: Wisłoczanka, Babica, Babica Kolonia.

– Na specjalnie przygotowanym podłożu układane są płyty i kostka brukowa. Wszystkie perony zostaną wyposażone w nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne – zapowiada Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Perony będą też lepiej oświetlone i czytelnie oznakowane. Budowa specjalnych pochylni sprawi, że wsiadanie do pociągów będzie wygodniejsze. 

PLK poinformowały także, że na całym odcinku Boguchwała – Czudec, który jest częścią linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, trwają prace modernizacyjne. Kończą się roboty przy remontach lub przebudowie 29 obiektów inżynieryjnych, w tym trzech mostów i trzech wiaduktów w gminach: Boguchwała, Czudec i Strzyżów.

Kolejarze zapewniają, że będzie również bezpieczniej na przejazdach. W ostatnią fazę robót wchodzą prace na 23 skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, z czego na 12 montowane są urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, m.in. na drogach powiatowych w gminach: Boguchwała, Czudec, Wiśniowa, Frysztak i Jasło.

– Wymieniona, równa nawierzchnia dróg ułatwi kierowcom przekraczanie torów. Efektem prac na skrzyżowaniach będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy ruch kolejowy oraz drogowy. W zakresie projektu jest też wymiana 12 km toru – dodaje Dorota Szalacha. Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym mają też zwiększyć nowe urządzenia sterowania.

Efektem prac na odcinku Boguchwała – Czudec (koszt 42 mln zł) będzie kolejne, kilkuminutowe skrócenie podróży. Prędkość pociągów zwiększyła się z 60 km/h do 100 km/h. Podróż na trasie Rzeszów – Jasło ma być sprawniejsza i bezpieczeństwa. 

Pieniądze na rewitalizację linii nr 106 pochodzą z podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W poprzednich latach na dwa projekty, który realizacja skróciła czas podróży z Rzeszowa do Jasła o ok. 30 minut, wydano ponad 220 mln zł. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.