Reklama

Strefa pracodawców, instytucji i służb, strefa inspiracji ze stoiskami absolwentów prowadzących działalność gospodarczą oraz strefa wolontariatu przeznaczona dla fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Tak będą wyglądać tegoroczne Akademickie Targi Pracy organizowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Targi odbędą się w sobotę 8 lutego 2020 r. w godzinach 10:00 do 13:00.

Akademickie Targi Pracy organizowane są przez Akademickie Biuro Karier (ABK) WSPiA. Jest to jednym z elementów unijnego projektu pt. „Inkubator Kariery”. ABK organizuje podobne imprezy w Rzeszowie i Przemyślu od ponad 16 lat. Targi Pracy skierowane są zarówno do studentów, absolwentów WSPiA, jak i mieszkańców regionu. Do udziału w spotkaniach z pracodawcami zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pierwszej pracy oraz zainteresowanie znalezieniem nowej lepszej i ciekawszej propozycji.

Akademickie Targi Pracy 2020 w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej podzielone będą na trzy strefy. W pierwszej zaprezentują się pracodawcy, instytucje i służb. Będą to m.in. firmy z różnych branż współpracujące z Uczelnią oraz Izbą Przemysłowo Handlową w Rzeszowie. W kolejnej strefie „Inspiracji” uczestnicy targów będą mogli spotkać się i porozmawiać z absolwentami WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy po studiach założyli własną działalność gospodarczą. Będzie można poznać ich pomysły na biznes i doświadczenia z pracy na własny rachunek. W trzeciej strefie „Wolontariatu” miejsce znajdą różne fundacje, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego. Będą to m.in. instytucje współpracujące z Klinika Przedsiębiorczości WSPiA w ramach projektu „Akademia Pro Bono”.

Targi pracy są jedną z najbardziej efektywnych form poszukiwania zatrudnienia. Jest to doskonała okazja do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z pracodawcami i zaprezentowania swojej osoby. Z kolei w opinii pracodawców, jest to doskonały sposób na wyłonienie dobrze wyszkolonej i przygotowanej kadry.

Akademickie Targi Pracy odbędą się w sobotę 8 lutego 2020 r. w hali sportowej w „Collegium Iuridicum” (budynku B) w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Cegielnianej 14 w Rzeszowie. Do odwiedzania stoisk wystawców zapraszamy w godzinie od 10:00 do 13:00.

WSPiA Inkubator Kariery

Akademickie Targi Pracy w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej organizowane są w ramach unijnego projektu pt. „Inkubator Kariery”. Jest to jeden z 33 uczelnianych projektów z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie z NCBiR. Wniosek WSPiA zajął drugie miejsce na liście rankingowej z jedną z najwyższych ocen. Co bardzo ważne projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 900 tys. zł i jest to najwyższa dotacja spośród wszystkich złożonych wniosków w konkursie na rozwój Akademickich Biur Karier.

Projekt „Inkubator Kariery” realizowany będzie do końca 2020 r. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów wszystkich kierunków studiów w WSPiA. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu studenci i absolwenci korzystają m.in. ze wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych. Projekt zakłada także organizacje spotkań z pracodawcami dotyczących np. pracy w służbach mundurowych, urzędach i w zawodach prawniczych oraz zajęć praktycznych w klinikach: Administracji, Przedsiębiorczości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ważnym elementem projektu jest również „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości WSPiA” dzięki, której studenci będą poznawać m.in. metody poszukiwania pracy i rekrutacji, sposoby zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania pomysłu na biznes. Z Unijnych pieniędzy skorzystają także pracownicy Akademickiego Biura Karier WSPiA, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Więcej na temat Akademickich Targów Pracy 2020 we WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej znajdziecie TUTAJ.

 

Reklama