Zdjęcie: Materiały MDK Rzeszów

Z przykrością stwierdzam, że wśród wiadomości zamieszczonych przez Państwa znalazły się informacje, które w subiektywny sposób przedstawiają projekt utworzenia w Rzeszowie nowej placówki do pracy z dziećmi i młodzieżą. Nie zgadzam się ze sposobem przedstawienia sprawy. 

W treści artykułu znalazły się sformułowania, które nie wynikają z faktów a są odczuciami bądź interpretacjami poszczególnych osób związanych bardziej lub mniej z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury.

Bardzo szkoda, że nikt z dziennikarzy nie poprosił o informacje dyrektora MDK, który z racji pełnionej funkcji reprezentuje placówkę. Ja, informacji dotyczących MDK chętnie udzielam.

Organ prowadzący placówkę, jakim jest Gmina Miasto Rzeszów ma pełne prawo i obowiązek do działań zwiększających jakość i efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą na swoim terenie. Dlatego wydźwięk artykułu jest krzywdzący i szkodliwy dla sprawy zajęć rozwijających zainteresowania i pasje młodego pokolenia.

Pragnę wyjaśnić, że nie było powodów, aby projekt połączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Młodzieżowego Domu Kultury uznać za próbę likwidacji jakiejkolwiek placówki. Nie było o tym mowy.

Nauczyciele i pracownicy MDK zostali poinformowani o tym, że nikt nie otrzyma wypowiedzeń a zajęcia będą realizowane tak jak dotychczas. Tym samym dla dzieci i ich rodziców także nie ma zmian, które uzasadniałyby w pełni emocje o takiej temperaturze.

Zgodnie z prawem oświatowym nowa placówka otrzymuje od organu założycielskiego statut odpowiadający przepisom. Twierdzenie, że urzędnicy nie mają kompetencji do tworzenia takiego aktu prawnego jest obraźliwe dla osób, które od lat skutecznie zarządzają rzeszowską oświatą i budzi mój zdecydowany sprzeciw.

Zarówno Zastępca Prezydenta Rzeszowa p. Stanisław Sienko jak i Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa p. Zbigniew Bury to osoby o ogromnym doświadczeniu w edukacji. Władze Miasta wielokrotnie dały dowód, że działalność Młodzieżowego Domu Kultury jest przedmiotem ich życzliwej troski.

W roku 2008 oddano do użytku piękny nowy budynek na osiedlu Baranówka IV, który stwarza znakomite warunki dzieciom, młodzieży i środowisku. Stale doposażane są pracownie i zespoły w sprzęt i instrumenty. Prezydent Rzeszowa zabezpiecza wkład własny na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nie zasługuje na to, aby jego działalność umniejszać ani kojarzyć wyłącznie z „Orlikami”. To nieuczciwe w stosunku do nauczycieli, którzy tam pracują i mają swoje osiągnięcia.

Szkoda, że takie informację nie maja „przebicia” w mediach.

Na koniec dodam, że projekt połączenia placówek był pomysłem na usprawnienie działań, który według informacji, jakie otrzymałem od Władz Miasta nie będzie obecnie realizowany.

Bogusław Tomczak,

dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

Reklama