Reklama

W rzeszowskim oddziale GDDKiA otwarto dziś oferty na kontynuację projektowania oraz budowę 12,5 km odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej.Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 10 ofert. Najniższą ofertę na realizację tego odcinka na prawie 290 mln zł złożyło konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska. Najwyższa oferta na kwotę 414 mln zł wpłynęła od konsorcjum z liderem Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB – Podbeskidzie

W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania. Wszyscy oferenci zaproponowali okres gwarancji na 10 lat natomiast termin realizacji między 30 a 31 miesięcy.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja ofert pod względem finansowym, formalno-prawnym i merytorycznym.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Zakres odcinka obejmuje wykonanie drogi o długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama