Zdjęcie: Pixabay

Chcesz się pozbyć z domu odpadów niebezpiecznych? W Rzeszowie będzie to możliwe w dniach 11-15 października. 

W tych dniach miasto Rzeszów wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie organizują obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W wyznaczonych punktach będzie można oddawać odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przyjmowane będą: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, domowe środki chemiczne, leki przeterminowane, zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne. 

MPGK przypomina, że odpady na co dzień przyjmowane są także w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00, a od 1 kwietnia do 31 października także w piątki w godzinach 10:00-18:00.

HARMONGRAM OBWOŹNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:

11.10.2021
Poniedziałek Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej 10.30-12.30
Poniedziałek Parking  w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr. 33 12.45-14.45
Poniedziałek Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac 15.00-17.00
12.10.2021
Wtorek Ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych 10.30-12.30
Wtorek Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich 12.45-14.45
Wtorek Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem

Św. Józefa Kalasancjusza

15.00-17.00
13.10.2021
Środa Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele
pod wezwaniem Narodzenia NMP
10.30-12.30
Środa Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 12.45-14.45
Środa Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej
– za przystankiem MPK
15.00-17.00
14.10.2021
Czwartek Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f 10.30-12.30
Czwartek Parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych 12.45-14.45
Czwartek Ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica 15.00-17.00
15.10.2021
Piątek Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej 10.00-12.00
Piątek Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów 12.30-14.30
Piątek Parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły 15.00-17.00

 

 Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama