Reklama

Bogusław Ulijasz został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Będzie odpowiedzialny za trzy departamenty: infrastruktury sportowej, kontroli i prawny.

Bogusław Ulijasz ma 41 lat, urodził się w Rzeszowie. Jest doktorem nauk prawnych, absolwentem i pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej filia w Rzeszowie. Ukończył polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu europeistyki. Posiada dyplom Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nort Paris.

Ulijasz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, był m.in. dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, sekretarzem województwa podkarpackiego, dyrektorem Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pełnił funkcję wiceprezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także sekretarza generalnego Międzynarodowej Sekcji Rolnej ISSA.

W centrum zainteresowania naukowego Bogusława Ulijasza są zagadnienia szeroko pojmowanej administracji publicznej. Cały czas kontynuuje swój rozwój naukowy poprzez liczne publikacje z zakresu zamówień publicznych, funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej. Ulijasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w realizacji projektów Unii Europejskiej i Banku Światowego.

Bogusław Ulijasz jest żonaty, ma syna Piotra. Interesuje się sportem, historią i akwarystyką.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.