Dziedzictwo archeologiczne pogranicza oraz technologia 3D we wspólnym projekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Preszowskiego (Prešov, Słowacja)

Projekt pn. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej (INT/EK/PO/1/I/B/0070) realizowany jest przy wsparciu finansowym (85%) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014–2020.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!
Fot. 1. Skarb przedmiotów brązowych z Rzepedzi, pow. sanocki (Muzeum Historyczne w Sanoku, fot. D. Szuwalski)
Fot. 1. Skarb przedmiotów brązowych z Rzepedzi, pow. sanocki (Muzeum Historyczne w Sanoku, fot. D. Szuwalski)

Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz promocja wiedzy o odkryciach archeologicznych dokonywanych na terenach województwa podkarpackiego i Kraju Preszowskiego (Słowacja). Szczególnie zainteresowani mogą być mieszkańcy miejscowości, na terenie których natrafiono na relikty z odległej przeszłości.

Zapoznanie się z nimi ułatwi m.in. zamieszczona na platformie internetowej interaktywna mapa stanowisk archeologicznych z epoki brązu. Ponadto przeprowadzone zostanie skanowanie i druk 3D wybranych artefaktów, które wraz z innymi materiałami edukacyjnymi posłużą do stworzenia mobilnej wystawy. W ramach projektu zaplanowano także konferencję oraz wydanie publikacji, która dla wszystkich zainteresowanych zostanie udostępniona w formie elektronicznej. Termin realizacji projektu: czerwiec 2017 – maj 2018 roku.

Fot. 2. Brązowy grot z Siedlisk, pow. rzeszowski podczas skanowania 3D (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, fot. M. Javor)
Fot. 2. Brązowy grot z Siedlisk, pow. rzeszowski podczas skanowania 3D (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, fot. M. Javor)
Reklama