Zdjęcie: Tomasz Modras / Rzeszów News
Reklama

Ofertę konsorcjum trzech firm wybrał rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na stworzenie koncepcji programowej dla ponad 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica – Domaradz.

W skład konsorcjum wchodzą Promost Consulting, IRP Biuro Projektów oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH. Oferta konsorcjum wyniosła ponad 17 mln zł. Jak poinformowała w piątek Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, oferta była najkorzystniejsza.

– Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionym wykonawcą umowy – podała Joanna Rarus.

Przy wyboru najkorzystniejszej oferty, GDDKiA, oprócz ceny, brała pod uwagę także termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego, doświadczenie projektanta tunelu. Te kryteria pozacenowe stanowiły 40 na 100 możliwych punktów do uzyskania. 

Konsorcjum trzech wspomnianych firm będzie miało 26 miesięcy na przygotowanie koncepcji programowej dla ponad 23-kilometrowego odcinka S19 Babica – Domaradz. Firmy w tym czasie będą musiały m.in. podać prognozy ruchu na tym odcinku „ekspresówki”, rozwiązania techniczne budowy tej drogi, szacowane koszty inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie geologiczne.

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Koncepcja programowa w dużym uproszczeniu ma pomóc drogowcom w doprecyzowaniu wariantu budowy S19. Na odcinku od węzła Babica do węzła Domaradz GDDKiA zaplanowała wcześniej budowę trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km, 42 estakady o długości ponad 15 km oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

Koncepcja będzie częścią tzw. programu funkcjonalno-użytkowego. To na jego podstawie zostanie wybrana firma, która wybuduje ten odcinek S19.

Odcinek S19 Babica – Domaradz jest częścią dużego przetargu na koncepcję programową „ekspresówki” od Babicy do Barwinka (ok. 75 km). GDDKiA jest na etapie wyboru firm, które koncepcję stworzą na kolejnych odcinkach S19: Domaradz (bez węzła) – Miejsce Piastowe (z węzłem, ok. 22,7 km), Miejsce Piastowe (bez węzła) –  Dukla (z węzłem, ok. 10,4 km) i Dukla (bez węzła) – Barwinek (ponad 18 km).

W styczniu 2017 r. GDDKiA podpisała umowę z konsorcjum firm Promost Consulting i IRP Biuro Projektów na koncepcję 10-kilometrowego odcinka Rzeszów Południe (Kielanówka) – Babica. Obie firmy mają 19 miesięcy na przygotowanie koncepcji. Wartość umowy na ten odcinek wynosi ponad 6 mln zł.

Nie tak dawno Bogdan Rzońca, podkarpacki poseł PiS i jednocześnie szef sejmowej komisji infrastruktury, zapowiedział w Rzeszowie, że S19 od Babicy do granicy ze Słowacją w Barwinku powstanie do 2024 r. Na ten odcinek w budżecie państwa zapisano 8,5 mld zł.

– Wierzę mocno, że ogłoszenie przetargu na budowę tego odcinka nastąpi na przełomie 2018 i 2019 roku i zostanie on oddany w 2023 r. lub rok później – mówił Rzońca. 

Jeszcze wcześniej, bo w 2021 roku, ma być gotowa „ekspresówka” od Rzeszowa na północ, czyli w kierunku Lublina.  

S19 jest częścią szlaku Via Carpathia, który ma połączyć północ i południe Europy – Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym i Śródziemnym – z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Via Carpathia ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce droga ma liczyć łącznie ok. 760 km i przebiegać drogami S8 i S19. Podkarpacki odcinek S19 będzie liczył ok. 170 km.

W październiku 2017 r. zakończyła się budowa ponad 6-kilometrowego odcinka S19 węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka), a w grudniu ratusz otworzył miejski łącznik z „ekspresówką”, który pozwala kierowcom ciężarówek omijać centrum Rzeszowa.  

Na Podkarpaciu dotychczas wybudowano niespełna 30 km S19. Wcześniej do użytku oddano prawie 7-kilometrowy odcinek Rzeszów – Stobierna, niespełna 4,5-kilometrowy odcinek Rzeszów Zachód – Świlcza, a we wrześniu 12-kilometrowy odcinek Sokołów Małopolski – Stobierna.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama