Zdjęcie: Namysław Tomaka / Rzeszów News

Grudzień to najlepszy czas, żeby rozpocząć proces ewentualnego poszerzenia.

Procedurę trzeba zacząć od podjęcia uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, potem uzyskać wyniki konsultacji z gmin, które w całości lub w części chcemy do miasta przyłączyć oraz stanowisko starostwa powiatowego i na koniec, za pośrednictwem Wojewody, wystąpić do MSWiA o podjęcie decyzji o zmianie granic. Ten ostatni krok musi być wykonany do 31. marca.

Projekty stosownych uchwał wpłynęły do mnie dzisiaj (9 grudnia), zatem będą przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa zaplanowanej na 20 grudnia. Ponieważ jest to jednocześnie sesja budżetowa (będziemy uchwalać budżet na 2017 rok), zanosi się na to, że obrady będą długie i burzliwe.

Prezydent złożył 3 wnioski (mapki obrazujące granice są w załącznikach):

 1. O połączenie z gminą Świlcza.
 2. O połączenie z gminą Krasne.
 3. O przyłączenie następujących fragmentów sąsiednich gmin:
 • z Gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka (Racławówka Doły);
 • z Gminy Głogów Małopolski:
  • obszaru sołectwa Miłocin,
  • obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy;
 • z Gminy Trzebownisko:
  • obszaru sołectwa Zaczernie,
  • obszaru sołectwa Nowa Wieś,
  • części obszaru sołectwa Jasionka.

O ile propozycja połączenia z gminą Krasne nie jest niczym nowym, zamysł opisany w punkcie 3 tylko nieznacznie różni się od poprzednich, zmierzających do „pozyskania” lotniska, to zamysł przyłączenia gminy Świlcza pojawia się po raz pierwszy. Warto więc dodać, że od 1. stycznia 2017 r., po przeniesieniu do Rzeszowa sołectwa Bzianka, Rzeszów będzie miał ok. 120 km2, a gmina Świlcza 108 km2.

To tyle podstawowych informacji. Na komentarze przyjdzie jeszcze czas.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama