Reklama

Kończąc kadencję Rada Miasta Rzeszowa ma szansę jednomyślnie podjąć ważne uchwały – związane z ludźmi wybitnymi.

Niedawno zostały zmienione i doprecyzowane zasady dotyczące nadawania tytułów szczególnych wyróżnień dotyczących naszego miasta. Po raz pierwszy według tych zasad na wtorkowej sesji – ostatniej w obecnej kadencji – będą procedowane uchwały odnoszące się do ludzi nietuzinkowych, godnych specjalnego potraktowania i zapisania w historii stolicy naszego województwa.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa nadawany będzie Tomaszowi Stańko – artyście wielkiego formatu, wirtuozowi trąbki o światowej sławie i wybitnemu kompozytorowi. Urodzony w Rzeszowie jest jednym z najpopularniejszych muzyków jazzowych, instrumentalistą przekraczającym stylistyczne bariery i podziały. Jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień, kompozytorem muzyki filmowej oraz artystą koncertującym na najważniejszych scenach świata.

Drugim wyróżnieniem nadawanym na tej sesji dla dwóch osób będzie tytuł Zasłużony dla Miasta Rzeszowa. Otrzymają go ksiądz dr Ireneusz Folcik – niekwestionowany przywódca duchowy kilku pokoleń rzeszowian oraz Zygmunt Solarski – wytrwały przewodnik i popularyzator turystyki krajoznawczej. Obaj należą do ludzi o szczególnej charyzmie, szczerze oddanych swojej misji i obaj kształtowali postawy życiowe mieszkańców Rzeszowa przez wiele dziesięcioleci w odniesieniu do patriotyzmu, wartości moralnych i kultury. Dzięki poświęceniu i swoim działaniom w pełni zyskali wdzięczność obywateli naszego miasta.

Jestem przekonany, że wszyscy radni poprą te uchwały, bowiem wcześniej zmieniliśmy zasady i tryb postępowania, powołując m.in. odpowiednią kapitułę ds. honorowych wyróżnień. Chodziło o uniknięcie żenujących prób deprecjonowania tych tytułów, jakie prawie rok temu miały miejsce podczas sesji. Dzięki temu również sama uroczystość towarzysząca uhonorowaniu tych osób powinna być dla nich i ich rodzin wielkim świętem, obchodzonym doniośle przez całe miasto.

Szkoda tylko, że na tej samej sesji pojawia się jeszcze jedna uchwała dotycząca nadania nazwy dla nowego mostu w Rzeszowie. W tym przypadku nie został wypracowany odpowiedni konsensus i ustalenie patrona tego obiektu nie nastąpiło poprzez dialog i porozumienie.

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.