Reklama

Jak zwiększać świadomość prawną polskiego społeczeństwa? O tym będę debatować uczestnicy II Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Dwudniowe Forum ma się płaszczyzną dla zwiększenia wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń w zakresie edukacji prawnej społeczeństwa, która jest niestety bardzo niska. Forum zainauguruje w czwartek w auli Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1. Forum otworzy dr hab. prof. UR Wojciech Walat, prorektor ds. studenckich i kształcenia UR.

W trakcie Forum przewidziane są wykłady teoretyków i praktyków prawa, którzy działają na rzecz zwiększania świadomości prawnej polskiego społeczeństwa oraz spotykają się z przejawami niskiej świadomości prawnej.

Odbędą się także liczne panele dyskusyjne oraz zajęcia z trenerami personalnymi, które pozwolą lepiej przygotować się studentom do praktycznych działań i metodyki pracy w grupie. Efektem Forum ma być wypracowanie konkretnych planów działań w całej Polsce oraz nawiązanie sieci kontaktów, która pozwoli na efektywniejsze działanie w zakresie edukacji prawnej w przyszłości.

Pierwszy dzień Forum zostanie podzielony na trzy części, skierowane do uczniów szkół średnich, studentów prawa oraz członków organizacji pozarządowych m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych.

Drugi dzień Forum będzie związany z obchodami 15-lecia Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UR. Studenci prawa wezmą udział w warsztatach i panelach, które przeprowadzą teoretycy i praktycy prawa, a wszystko odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Organizatorem II Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej. Szczegółowy program TUTAJ.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: