Uniwersytet Rzeszowski zdobył kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – to już 10 dyscyplina. Czy to wystarczy, aby Uniwersytet stał się w pełni uczelnią akademicką?

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Socjologiczno-Historycznemu UR uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Wniosek został złożony w lutym 2014 r. i od razu zakończył się sukcesem.

– Studia doktoranckie na kierunku filozofia ruszą jeszcze w tym roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim – mówi prof. Przemysław Paczkowski, dyrektor Instytut Filozofii.

– Filozofia jest najbardziej reprezentatywną dla dziedziny humanistyki dyscypliną. Studia III stopnia z filozofii na UR to jest pewien prestiż dla uczelni. Mamy nadzieję, że na studia doktoranckie z filozofii będą przychodzili również absolwenci innych kierunków, bo są to studia dla wszystkich, nie tylko filozofów.

Jeżeli ktoś skończył np. matematykę, fizykę, ekonomię to będzie mógł skorzystać z takich studiów. Przewidziane będą przedmioty, które pozwolą uzupełnić wiedzę z filozofii potrzebną do robienia doktoratu.

Uniwersytet Rzeszowski do 30 czerwca 2016 r., aby utrzymać wyraz „uniwersytet” w nazwie uczelni, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w 10 dyscyplinach, w tym co najmniej po 2 uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:

– humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych

– matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych

– biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych

Pozytywna decyzja nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia to jednak za mało, bo uczelni będzie brakować w dalszym ciągu jednej dyscypliny z dziedzin nauk matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych.

UR ma prawa w dyscyplinie fizyka w związku z tym będzie starać się o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk matematycznych.

– Wniosek zostanie złożony w tym roku akademickim – zapowiada Grzegorz Kolasiński, rzecznik UR.

Uczelnia dąży do zdobycia minimum ustawowego, by być dalej Uniwersytetem. – Cały czas będziemy starać się o uprawnienia w innych dyscyplinach, aby Uniwersytet Rzeszowski stał się w pełni uczelnią akademicką – mówi prof. Sylwester Czopek, prorektor ds. nauki.

UR złożył już kolejny wniosek o prawa doktoryzowania na kierunku prawo a do końca roku chce wystąpić z kolejnymi wnioskami w dyscyplinach: sztuki piękne i ekonomia.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama