Zdjęcie: Materiały WSPiA

Prawie 300 tys. zł pomocy materialnej otrzymają studenci WSPiA, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-Cov-2 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Jak poinformował w czwartek Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pieniądze pochodzą ze stypendialnego funduszu rezerwowego. Dzięki dodatkowym funduszom uczelnia wesprze studentów, którzy stracili pracę i mają trudności finansowe.

Każdy student obecnie ma prawo złożyć nowy wniosek o stypendium socjalne lub oświadczenie o wystąpieniu przesłanek do zmiany lub uchylenia wcześniej wydanej decyzji. – Dochód uprawniający do przyznania stypendium socjalnego nie może przekroczyć 1050 zł netto na jedną osobę w rodzinie studenta – informuje Przemysław Pawlak. 

Dzięki uruchomieniu stypendialnego funduszu rezerwowego studenci WSPiA mogą występować także o zapomogi. Podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu z powodu zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o pomoc materialną ze stypendialnego funduszu rezerwowego można składać drogą elektroniczna (skan dokumentów) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Oryginały dokumentów należy dostarczyć po wznowieniu zajęć na uczelni.

Na pomoc socjalną mogą liczyć także studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ

(ram, ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama