Reklama

Są nieoficjalne wyniki konsultacji przeprowadzonych w gminie Krasne w sprawie przyłączenia tej gminy do Rzeszowa. Są następujące:

Wyniki konsultacji ws połączenia gminy Krasne z Rzeszowem
Sołectwo Za Przeciw Razem % za % przeciw
Strażów 206 369 575 36% 64%
Palikówka 147 279 426 35% 65%
Malawa 398 524 922 43% 57%
Krasne 450 856 1306 34% 66%
RAZEM gmina 1201 2028 3229 37% 63%

 

Konsultacje były przeprowadzone wyjątkowo rzetelnie, gdyż głosowanie odbyło się w sposób tajny i powszechny (polegało na wrzucaniu karty do urny), a frekwencja wyniosła ok. 40%.

To praktycznie oznacza, że połączenia nie będzie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że którykolwiek z następnych podmiotów, które w razie kontynuowania tej procedury przez Prez. Ferenca będą zajmować stanowisko w tej sprawie, zechcą taki wniosek poprzeć. Przypomnijmy, że po kolei będą to: rada gminy Krasne, Wojewoda, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Po tym wszystkim decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Reklama