Zdjęcie: archiwum rodzinne

Warsztaty poetyckie, kaligrafii nowoczesnej oraz linorytu i czerpania papieru przewidziano dla uczestników projektu „Kurhanin ze Słociny”. Będzie także wystawa poświęcona Stanisławowi Gliwie. 

„Kurhanin ze Słociny” to projekt Rzeszowskiego Domu Kultury. Nie pierwszy, który ma pokazać osoby wywodzące się ze Słociny, a które zasłużyły się dla polskiej kultury. RDK był wcześniej organizatorem „Damy z Kotylionem” i „Słocińskich Korzeni Wolności”. 

„Kurhanin ze Słociny” jest inspirowany postacią Stanisława Gliwy, który urodził się w 1910 r. w Siedliskach. Dzieciństwo spędził w Słocinie. Gliwa zmarł 7 lipca 1986 r. w Londynie. Urnę z prochami sprowadzono do Polski 1997 r. i pochowano ją na cmentarzu w Słocinie.

Wydarzenia z projektu „Kurhanin ze Słociny” mają upowszechniać wiedzę na temat działalności wydawniczej oraz artystycznej Stanisława Gliwy. Odbędą się one w najbliższą sobotę (24 września) w RDK Kultury filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154.

W pierwszej części będą warsztaty. – Uczestnicy wraz z prowadzącymi skupią się na słowie i jego prezentacji, czyli aspektach niezwykle ważnych dla Stanisława Gliwy w jego pracy zawodowej – wyjaśnia Daniel Czarnota z Rzeszowskiego Domu Kultury. 

Trzy odrębne bloki tematyczne dla różnych grup wiekowych zostaną zaprezentowane podczas warsztatów: poetyckich (12-18 lat), kaligrafii nowoczesnej (16+ lat) oraz linorytu i czerpania papieru (10-14 lat). Odbędą się one jednocześnie w godzinach 10:00-13:00. 

Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy – do piątku w godzinach 10:00-18:00, pod numerem: 510 355 747.

Drugą częścią projektu będzie wystawa poświęcona postaci Stanisława Gliwy. Materiały archiwalne, artefakty, cenne pamiątki udostępnili: rodzina Stanisława Gliwy, Tadeusz Inglot oraz profesor Jan Wolski, który jest również autorem tekstu wystawy.

– Dla zwiedzających przygotowane zostaną bezpłatne pamiątkowe katalogi w formie notesów, w których będą zapomniane hasła związane z rzemiosłem typografii i drukarstwa oraz ich definicje – informuje Daniel Czarnota. 

Wernisaż wystawy „Kurhanin ze Słociny” natomiast odbędzie się w niedzielę, 9 października, o 16:00 w sali wystawienniczo-multimedialnej RDK filia Słocina. Wystawę będzie można oglądać do 31 października, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-18:00.

Projekt „Kurhanin ze Słociny” dofinansowało Narodowe Centrum Kultury z programu „Ojczysty dodaj do ulubionych 2022”. Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie na stronie internetowej www.rdk.rzeszow.pl.

Kim był Stanisław Gliwa? 

Zdjęcie: archiwum rodzinne

Stanisław Gliwa był artystą-drukarzem, twórcą szaty graficznej i winiety pierwszego numeru „Kultury” oraz sygnetu Instytutu Literackiego, typografem, linorytnikiem oraz właścicielem oficyny wydawniczej w Londynie – „Officina Typographica„. 

19 września 1939 r. Gliwa trafił do niewoli sowieckiej. Poprzez obozy w Szepietowscy, Nowogradzie, Żerebiłówce, Omelanach, Równem, Płoskirowie, Jarmolincach i Starobielsku, w 1941 r., dotarł do Tockoje – tam wstąpił do armii gen. Andersa.

Stanisław Gliwa, przydzielony do 3/6 kompanii saperów w 6. Dywizji Pancernej, przeszedł szlak II. Korpusu, do Włoch. W Rzymie opracował grafikę do m.in. „Bitwy o Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza i album „Ramię Pancerne Drugiego Korpusu”.

W 1947 r. Gliwa pracował nad okładkami książek wydawanych przez Instytut Literacki, zaprojektował sygnet wydawnictwa, okładkę, winietę i typografię pierwszego numeru „Kultury” oraz logotyp wydawnictwa Casa Editrice Lettere (CEL). 

Pod koniec 1947 r. Gliwa wyjechał do Anglii. Po pobycie w obozie przejściowym, zamieszkał najpierw w Londynie, gdzie pracował dorywczo, m.in. opracował graficznie książkę gen. Władysława Andersa „Bez ostatniego rozdziału”.

W 1951 r. Stanisław Gliwa został instruktorem drukarstwa w pracowni rehabilitacyjnej przy szpitalu psychiatrycznym Mabledon Park w Tonbridge. W 1957 r. opuścił Mabledon Park i zamieszkał w Southend-on-Sea, gdzie pracował m.in. w drukarni „Catholic Times”. 

W założonym przez siebie wydawnictwie „Officina Typographica” wydał kilkadziesiąt wielokrotnie nagradzanych, znakomicie artystycznie opracowanych książek, setki druków okolicznościowych np. kartek świątecznych, itp.

Dla powstałej Polskiej Fundacji Kulturalnej Gliwa opracował okładki serii wydawniczych i logotypy. W 1976 r. w ramach obchodów 500-lecia angielskiego drukarstwa, wziął udział w wystawie 28 brytyjskich oficyn. Pokazał na niej 38 książek i wiele druków.

Z żoną Marią mieszkał w New Eltham, na przedmieściach Londynu. Stanisław Gliwa zmarł 7 lipca 1986 r., prochy pochowano w kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, a po sprowadzeniu urny do Polski, 27 września 1997 r., na cmentarzu w Słocinie.

Stanisław Gliwa za swoją pracę na rzecz kultury polskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama