Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

Finanse i rachunkowość, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie i Prawo – to jedne z najpopularniejszych studiów wybieranych przez kandydatów w Rzeszowie. To także oferta dla osób chcących studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. U nas znajdziesz nie tylko dobrze przygotowane i sprawdzone kierunki studiów, ale także dostosowane do Twoich potrzeb specjalności dające umiejętności praktyczne. Zobacz, dlaczego te popularne kierunki warto studiować właśnie w WSPiA.

II tura rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w WSPiA Rzeszowskiej Szkle Wyższej trwa do 28 września 2019 r. W tym roku dla przyszłych studentów Uczelnia przygotowała m.in.: 5 nowych i atrakcyjnych specjalności, 4 mocne i sprawdzone kierunki studiów oraz nowoczesne systemy przekazywania i sprawdzania wiedzy. W ofercie są także najpopularniejsze studia wybieranych przez kandydatów w Rzeszowie, czyli: Finanse i rachunkowość, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie i Prawo.

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość to obecnie jedne z popularniejszych kierunków studiów chętnie wybierany przez kandydatów. Nie dziwi to, bo studia te dają możliwość znalezienia pewnej i dobrze płatnej pracy np. w działach finansowych czy księgowości. Widząc taką potrzebę, WSPiA już kilka lat temu wprowadziła do swojej oferty na kierunku „administracja” – specjalność Finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania. Specjalność „Finanse i rachunkowość” w WSPiA przygotowuje do prowadzenia m.in. księgowości własnej firmy i własnego biura rachunkowego.

Absolwenci takich studiów mogą również pracować w działach rachunkowości, finansów, księgowości instytucji budżetowych oraz controllingu. Po studiach w WSPiA zdobędziesz solidne podstawy teoretyczne z zakresu finansów i rachunkowości oraz praktyczną wiedzę i kwalifikacje, które umożliwią Ci podejmowanie trafnych decyzji ekonomiczno-finansowych. Ponadto nabierzesz umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania konkretnych problemów w podmiotach gospodarczych, sferze okołobiznesowej oraz administracji publicznej i samorządowej.

Logistyka

Jeśli jesteś zainteresowany logistyką to tu także mamy propozycję dla Ciebie. Na kierunku „administracja” w WSPiA możesz wybrać specjalność „Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką”. Podczas takich studiów uzyskasz kompleksową i usystematyzowaną wiedzę umożliwiającą Ci planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjno – logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią Ci podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, agencjach celnych i firmach konsultingowych. Jako absolwent tej specjalności zostaniesz zwolniony z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz uzyskasz gwarancję wpisu na listę Agentów Celnych (status ten umożliwia zatrudnienie m.in. w agencjach celnych).

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kolejny kierunek na liście najpopularniejszych to „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Pamiętaj, że WSPiA już w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym programie studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Przygotowaliśmy dla Ciebie doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Na tym kierunku również możesz wybrać studia stacjonarne albo niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia. Przygotowaliśmy także 6 atrakcyjnych specjalności: cyberbezpieczeństwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe. Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę nie tylko w służbach „mundurowych”, ale także w wielu firmach, organizacjach i instytucjach związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem.

Zdjęcie: Materiały WSPiA

Zarządzanie

Na kierunku „zarządzanie” w WSPiA możesz uczyć się na studiach I stopnia – stacjonarnych lub niestacjonarnych. Po ich ukończeniu dajemy Ci możliwość kontynuowania nauki w WSPiA np. na specjalnościach biznesowych na studiach II stopnia na kierunku „administracja”. Na kierunku „zarządzanie” masz do wyboru nasze sprawdzone specjalności: zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi. Są także tegoroczne nowości: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Prawo

Jeśli studiować prawo w Rzeszowie to tylko w WSPiA! Kandydatom proponujemy wiele autorskich rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i planów zawodowych. Jednym z nich jest możliwość wyboru ścieżki kształcenia: aplikacyjnej lub ogólnej. Naszym atutem jest kadra naukowo-dydaktyczna stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiego poziomu kształcenia. WSPiA jako jedyna uczelnia w Polsce zatrudnia aż 6 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce według niezależnych ekspertów! Ponad 45 proc. absolwentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy w 2018 roku przystąpili do egzaminów na wybraną aplikację zakończyło go z wynikiem pozytywnym. Jest to najlepszy wynik wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

Pamiętaj II tura rekrutacji trwa do 28 września 2019 r.

Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama