Reklama

Mieszkaniówka jest jednym z najbardziej pożądanych obiektów inwestycyjnych w Polsce ― sprzyja temu zwłaszcza stabilny wzrost w ciągu ostatnich lat, wysokie stopy zwrotu oraz niezwykła oporność na zawirowania gospodarki.

Kryzys związany z pandemią koronawirusa jeszcze bardziej przekonał inwestorów o wiarygodności tej działki ― rynek nieruchomości ani trochę nie spadł, jedynie spowolnił się w tendencji wzrostowej.

Lokal inwestycyjny to prawie zawsze lokal na wynajem ― krótko- lub długoterminowy. Jeśli chodzi zaś o technikę, istnieje specyficzna odmiana tego typu umów ― najem okazjonalny, czyli chroniący raczej właściciela lokalu, niż najemcę.

We współpracy z zespołem portalu nieruchomości Korter, serwisu pozwalającego na komfortowy wybór inwestycji mieszkaniowych w Polsce, odpowiadamy na następujące pytania:

 • Czym charakteryzuje się umowa najmu okazjonalnego?
 • Dla kogo ze stron relacji rynkowej jest najkorzystniejsza?
 • Kto może skorzystać z tej opcji?
 • Czego należy dopilnować w umowie?

Co wyróżnia umowę najmu okazjonalnego?

Jest to wyjątkowa forma umowy o wynajem sporządzana w celu zabezpieczenia właściciela nieruchomości przed ewentualnymi problemami z lokatorem.

W trybie najmu okazjonalnego pozwala na złagodzenie ostrych kątów ustawy o ochronie praw najemcy ― ten akt wdraża wiele regulacji niekorzystnych dla osoby wynajmującej i ogranicza jej prawa do egzekwowania szeregu wymogów i norm prawnych.

Najem okazjonalny przewiduje uzyskanie zgody lokatora na dobrowolne poddanie się egzekucji w sytuacji, gdy wynajmujący będzie miał wobec najemcy odpowiednio uzasadnione roszczenia.

To oznacza, że właściciel nie jest już zdany na obowiązkowe długotrwałe procedury sądowe ― egzekucja najemcy może być zrealizowana z pominięciem tego etapu.

Taką umowę zazwyczaj zawiera się w przypadku, gdy lokator planuje wynająć mieszkanie na kilka lat ― w przeciwnym razie odstąpienie od umowy wiąże się z kosztami i dodatkowymi procedurami prawnymi.

Kto może podpisać umowę o najem okazjonalny?

Do umowy o najem okazjonalny mogą przystąpić określone grupy uczestników relacji rynkowych:

 • z tej opcji mogą korzystać tylko osoby prywatne (po nowelizacji ustawy w 2017 roku);
 • firmy, w tym jednoosobowe, nie mogą zostać stroną takiej umowy;
 • powyższy punkt wyłącza również przedsiębiorców i firmy zajmujące się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami.

Ponadto należy pamiętać, że ten typ umowy jest stosowany tylko w przypadku lokali mieszkalnych ― nie możemy w taki sposób wynająć biura czy lokalu usługowego.

Czy najemca powinien obawiać się umowy o najem okazjonalny?

Najemcy najczęściej niechętnie podchodzą do opcji podpisania tego typu umowy o najem ― obawiają się bowiem, że narażają się na niebezpieczeństwo, podpisując dokument, na podstawie którego mogą być wyrzuceni z mieszkania w każdej chwili.

Jednak dla rzetelnych najemców nie może to być powodem do zmartwień, gdyż w praktyce do egzekucji dochodzi jedynie w przypadku poważnego zadłużenia lub uszkodzenia mienia.

Umowa o najem okazjonalny ― wymagania prawne

Procedura podpisania umowy o najem okazjonalny nieco różni się od standardowej:

 • umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego;
 • w umowie powinno znaleźć się oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • najemca musi wskazać alternatywne miejsce zamieszkania, do którego się przeprowadzi w przypadku poddania się egzekucji;
 • w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy właściciel musi zgłosić taką umowę do Urzędu Skarbowego;
 • umowa jest zawierana na czas określony, do 10 lat.

 

Reklama